Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je (sta)caravan of vouwwagen. Ook is verzekerd aansprakelijkheid als je losgekoppelde caravan of vouwwagen schade veroorzaakt aan een ander.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade is verzekerd.

Hulpverlening na een ongeval

Vergoed wordt onder andere bewaking en vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelplaats en huur van een vervangend vakantieverblijf.

Diefstal of total loss

Vergoed wordt de nieuwwaarde. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd van de caravan op het moment van de schade en de gekozen dekking.

Reparatie

Bij schade heeft u de vrije keuze waar u de schade laat repareren.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel is niet verzekerd. Schade door storm is wel verzekerd.

Inboedel

Spullen in de caravan zijn verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we diefstalschade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of de caravan op slot was.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, aanbouw is verzekerd.

Keuze: pechhulp

Wil je pechhulp meeverzekeren? Vraag naar de mogelijkheden.

Wat is niet verzekerd?

Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beveiligingseisen of eigen risico's. Vraag ernaar voordat u de verzekering afsluit.

Hagelschade

Schade door hagel is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd van de caravan of vouwwagen.

Eigen risico

Het eigen risico staat op de polis. Let op voor hagelschade geldt een extra eigen risico van  150,-

Stallen

De caravan of vouwwagen is tijdens de periode van het stallen verzekerd.

Onvoldoende zorg

Wij vergoeden de schade niet als die veroorzaakt is door onvoldoende onderhoud en onvoldoende zorg.

Waar ben ik gedekt?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking van de caravan of vouwwagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.