Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade tijdens vakantiereizen. De verzekering is het hele jaar door geldig. 

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Bagage is verzekerd. De maximale waarde is afhankelijk van de door u gekozen dekking.  

Een overzicht van de afschrijvingspercentages voor het vastellen van de schadevergoeding vindt u hier.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Kes dan voor de uitbreiding van de dekking 'Wintersport'. Hiermee vergoeden we ook de kosten van hulpverlening zoals bij een skiongeluk en uw skisport materiaal. 

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. 

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u de reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet, fraude, alcoholgebruik of drugs.  

Reisadvies van de overheid

Niet verzekerd is schade in landen waarvoor een negatief reisadvies geldt. Schade door bijvoorbeeld een epidemie of pandemie is uitgesloten van dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijg u misschien niet alle kosten vergoed. Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Het eigen risico staat op de polis.

Onvoldoende zorg

Wij vergoeden de schade niet als die veroorzaakt is door onvoldoende onderhoud en onvoldoende zorg. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het gebied dat met u is afgesproken en op de polis staat. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.  

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan dagelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.