Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan.

Wat is verzekerd?

Contant geld en waardepapieren zoals cheques en effecten.

Tijdens vervoer

Vervoer binnen Nederland door u of een medewerker.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd tegen is geld dat in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank aanwezig is. Na sluitingstijd moet het geld wel bewaard worden in een afgesloten goedgekeurde kluis (bedrijf). In de woning is een afgesloten meubel voldoende.

Overval of afpersing

Verzekerd is ook contant geld en waardepapieren van personeel en klanten bij een overval of afpersing.

Vals geld

Het aannemen van vals geld is tot een maximum van  2.500,- verzekerd.

Kosten voor vervanging

De kosten die u moet maken voor vervanging of aanpassing van kluissloten en –sleutels na diefstal of afpersing is verzekerd tot maximaal  1.000,-

Betaalautomaten

Verzekerd is het verloren gaan van de dagopbrengst van electronisch opgeslagen waarden in betaalautomaten.

Keuze: fraude en oplichting

Meeverzekerd kan worden schade door fraude en oplichting.

Wat is niet verzekerd?

Diefstal van creditcards en betaalpassen is niet verzekerd.

Onbeheerde sleutels of toegangscode

Niet verzekerd is als de schade komt door het onbeheerde laten van sleutels of toegangscode voor de kluis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Als er met u een eigen risico is afgesproken staat deze op de polis.

Personen jonger dan 18 jaar

Schade tijdens transport door personen jonger dan 18 jaar is gemaximeerd tot  1.000,-

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland voor het kantoor/bedrijf of de woning van een werknemer en in bankkluizen, nachtkluis of safeloket van een bank.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan jaarlijks worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.