Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw spullen in uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals uw meubelen, kleding en andere spullen die onderdeel zijn van uw inboedel.

Verzekerd bedrag

We vergoeden tot maximaal € 250.000,-  

Een overzicht van de afschrijvingspercentages voor het bepalen van de schadevergoeding vind u hier.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van raparatie tot maximaal de nieuwwaarde. In sommige gevallen wordt tot maximaal de dagwaarde vergoed. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Standaard verzekerd tot maximaal € 6.000,- In overleg kan het bedrag worden verhoogd. 

Keuze: (Audio-) apparatuur

Standaard verzekerd tot maximaal € 15.000,- In overleg kan het bedrag worden verhoogd. 

Keuze: spullen buiten huis

Deze zijn beperkt verzekerd. Met de 'Buitenshuisdekking' kunt u de dekking uitbreiden.  

Vallen en stoten

Schade aan de inboedel door vallen en stoten is verzekerd bij de totaal dekking.

Huurdersbelang

Aanpassingen en veranderingen aan het gehuurde pand die voor uw rekening komen zijn tot € 7.000,- meeverzekerd.

Keuze: bijzondere bezittingen

Standaard is verzekerd:
- antiek tot € 6.000,-
- kunst tot € 6.000,-
- verzamelingen tot € 6.000,-
- muziekinstrumenten tot € 6.000,-
In overleg kunnen de verzekerde bedragen worden verhoogd. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten, opzet en schade door langzaam werkende invloeden. 

Extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beveiligingseisen, extra eigen risico's of maximale vergoedingen. Vraag ernaar voordat u de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld  in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt standaard een eigen risico van € 150,- 
Voor schade door storm geldt een eigen risico van € 225,-

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het adres op uw polis en de locaties die in de polisvoorwaarden staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan dagelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.