Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan de oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto of motor die je niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Schade aan de oldtimer zelf kun je meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade is verzekerd.

Aansprakelijkheid (WA)

Aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door jouw Oldtimer. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Vervoer van de oldtimer naar een adres in Nederland. We regelen ook het vervoer van de in- of opzittenden naar een adres in Nederland.

Keuze: reparatie

Bij alle schade heb je de vrije keuze waar je de schade laat repareren.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Dit geldt alleen voor de dekkingen Beperkt of Volledig Casco.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Dit is verzekerd bij de Beperkt casco of Volledig casco dekking.

Keuze: ruitschade

Dit is verzekerd bij de Beperkt casco of Volledig casco dekking. Het eigen risico komt te vervallen als de ruitschade door middel van een harsinjectie wordt gerepareerd.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Verzekerd is ook schade door botsing, omslaan, vandalisme of een andere gebeurtenis. Dit is verzekerd bij de Volledig casco dekking.

Keuze: pechhulp

Wil je pechhulp meeverzekeren? Vraag naar de mogelijkheden.

Keuze: ongevallen In-/opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van in- of opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: schadeverzekering In-/opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan in- of opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, voor maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Je bent o.a. niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of als je niet rijbevoegd bent. Of als er sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. En ook niet bij schade door misbruik van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs. En niet tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Het kan zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen.

Extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals een speciaal beveiligingssysteem of extra eigen risico's. Vraag ernaar bij je verzekeringsadviseur voordat je de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Het afgesproken eigen risico voor schade aan de eigen oldtimer staat op de polis en in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Nederland en in het buitenland voor de landen die niet doorgestreept zijn op de Groene Kaart. De Groene Kaart ontvang je bij deze verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.