Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betaalt een bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De hoogte van de uitkering hangt af van het gekozen verzekerde bedrag. Voor de 'Kies en Klaar' dekking gelden vaste verzekerde bedragen voor de gezinsleden:  5.000,- bij overlijden en  50.000,- bij blijvende invaliditeit.

Blijvende invaliditeit

Vergoed wordt het bedrag dat in de polis staat. Dit is een maximum bedrag en geldt per persoon. Naarmate de invaliditeit hoger is wordt de uitkering nog eens extra verhoogd.

Overlijden

Bij overlijden door een ongeval wordt het verzekerde bedrag vergoed.

Uitgebreide dekking

De Gezinsongevallenverzekering 'Kies en Klaar' geldt voor alle personen uit jouw gezin, die op jouw adres staan ingeschreven. En voor je meerderjarige kinderen, die vanwege studie niet meer thuis wonen, maar alleen tot de leeftijd van 28 jaar.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade door opzet, bij het plegen van een misdrijf, deelname aan een misdrijf of poging daartoe, door het deelnemen aan een snelheidswedstrijd, rally's met een auto of boot of het oefenen daarvoor, door vechtpartijen, terwijl je bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen hebt gebruikt of hieraan verslaafd bent, door overmatig alcohol gebruik.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.