Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze dekking verzekert je voor schade die je met de verzekerde auto aan anderen toebrengt. Schade aan de auto zelf is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade is verzekerd.

Aansprakelijkheid (WA)

Aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door jouw auto. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Vervoer van de auto met aanhangwagen naar een adres in Nederland. We regelen het ook het vervoer van de inzittenden naar een adres in Nederland.

Keuze: pechhulp

Wil je pechhulp meeverzekeren? Vraag naar de mogelijkheden.

Keuze: aanvullende dekkingen

- beperkt casco. - volledig casco (all risks).
- automobilistenhulp.
- ongevallen inzittenden dekking.
- schade inzittenden dekking.

Wat is niet verzekerd?

Je bent o.a. niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of als je niet rijbevoegd bent. Of als er sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. En ook niet bij schade door misbruik van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs. En niet tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Het kan zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA. Bijvoorbeeld automobilistenhulp of schade aan uw eigen auto? Kies dan één of meer van de aanvullende dekkingen.

Eigen risico

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Nederland en in het buitenland voor de landen die niet doorgestreept zijn op de Groene Kaart. De Groene Kaart ontvang je bij deze verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.