Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze dekking verzekert je voor schade die je met de verzekerde auto aan anderen toebrengt. Schade aan de auto zelf wordt in een aantal gevallen vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade is verzekerd.

Aansprakelijkheid (WA)

Aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door jouw auto. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Vervoer van de auto met aanhangwagen naar een adres in Nederland. We regelen het ook het vervoer van de inzittenden naar een adres in Nederland. 

Diefstal of total loss

Bij alle schade heb je de vrije keuze waar je de schade laat repareren. Als je de schade laat herstellen door een bedrijf dat erkend is door Stichting Schadegarant wordt het eigen risico verminderd met € 150,-. Dit geldt niet voor ruitschade.

Reparatie

Bij alle schade heb je de vrije keuze waar je de schade laat repareren. Als je de schade laat herstellen door een bedrijf dat erkend is door Stichting Schadegarant wordt het eigen risico verminderd met € 150,-. Dit geldt niet voor ruitschade.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade is verzekerd.Als de schade wordt gerepareerd door een door ons geselecteerd herstelbedrijf wordt het eigen risico met 50% verlaagd

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor schade aan de auto door (poging tot) diefstal van spullen daaruit (inbraak). 

Keuze: pechhulp

Wilt u pechhulp meeverzekeren? Vraag naar de mogelijkheden.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. 

 

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, voor maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent o.a. niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of als je niet rijbevoegd bent. Of als er sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. En ook niet bij schade door misbruik van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs. En niet tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Het kan zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen.

Andere schade aan eigen auto

Niet alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade aan je auto door een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt hebt. Wil je dit wel verzekerd hebben? Kies dan voor de Volledig casco (Allrisks) dekking.

extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals een speciaal beveiligingssysteem of extra eigen risico's. Vraag ernaar bij je verzekeringsadviseur voordat je de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Standaard geldt er € 150,- eigen risico voor schade aan je eigen auto. Afhankelijk van het soort schade en waar je de schade laat repareren kan het zijn dat het eigen risico wordt verlaagd. 

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Nederland en in het buitenland voor de landen die niet doorgestreept zijn op de Groene Kaart. De Groene Kaart ontvang je bij deze verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.  

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.