Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Ongevallenverzekering ben je verzekerd als je letsel oploopt door een ongeval. Je krijgt dan een eenmalige uitkering als je hierdoor blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Extra informatie

Je gezin kan worden meeverzekerd. 

Wat is verzekerd?

De  Ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit als je letsel oploopt tijdens een ongeval en daarbij blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Extra informatie

Je kan kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per gebeurtenis waarbij de module Blijvende Invaliditeit een verplichte dekking is en de module Overlijden optioneel kan worden meeverzekerd.

Blijvende Invaliditeit:  € 50.000,- , € 75.000,-, € 100.000,-, € 150.000,-, € 200.000,- of € 250.000,-.

Overlijden: niet verzekeren, € 10.000,- , € 25.000,- of € 50.000,-.

Blijvende invaliditeit

De uitkering bij blijvende invaliditeit wordt bepaald door de mate waarin je blijvend invalide bent geworden door het ongeval. Als je bijvoorbeeld voor 50% blijvend invalide bent geworden, ontvang je 50% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van het door jou gekozen bedrag en vind je terug op je
polisblad.

Extra informatie

Het uitkeringspercentage bepalen wij aan de hand van het (functie)verlies dat de arts heeft vastgesteld. Hiervoor gebruiken wij de tabel in de voorwaarden 'uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit'. Staat jouw letsel niet in de tabel? Dan stelt de arts het percentage (functie)verlies vast dat het letsel voor het lichaam oplevert. De uitkering is het percentage van het bedrag dat je hebt verzekerd.

Keuze: overlijden

Kies je voor de module Overlijden, dan betalen wij bij overlijden de uitkering aan de echtgenoot of geregistreerd partner van de overleden verzekerde. Is die er niet? Dat betalen wij de uitkering aan de erfgena(a)m(en).

Extra informatie

De uitkering kan nooit naar een overheidsinstantie gaan.

Uitgebreide dekking

Je bent verzekerd als je blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Onder een ongeval verstaan wij onder andere ook een acute vergiftiging, verdrinking, verstikking, bevriezing, zonnesteek, uitputting of verhongering.

Extra informatie

Overlijden jij en je partner binnen 24 uur als gevolg van een ongeval en is de gezinssamenstelling op de polis Jezelf, je partner en je kinderen? Dan worden beide uitkeringen voor overlijden met 100% verhoogd. Deze verhoging geldt alleen als er een verzekerd kind achterblijft die jonger is dan 21 jaar.

Wie is verzekerd?

Je kunt de Ongevallenverzekering afsluiten voor Jezelf of Jezelf en je kinderen of Jezelf en je partner of Jezelf, je partner en je kinderen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor ongevallen die met opzet of door roekeloos gedrag van jezelf zijn ontstaan.

Risicovolle sporten

Je bent niet verzekerd als het ongeval is ontstaan tijdens het beoefenen van Risicovolle sporten.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens:

* een bergtocht over gletsjers zonder begeleiding van een erkende gids;

* hanggliden;

* sportklimmen;

* deelname aan, of training voor, snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, motorboten of fietsen.

Risicovolle werkzaamheden en beroepen

Je bent niet verzekerd als het ongeval plaatsvindt terwijl je risicovolle werkzaamheden of een risicovol beroep uitoefent.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens:
* Werkzaamheden op een booreiland;
* Het uitoefenen van een van de volgende beroepen: circusmedewerker, classificeerder, dak-, riet- of leidekker, duiker, gevelreiniger, sloper, uitbener, slachter of zeevarende;

Tijdelijke invaliditeit

Je bent niet verzekerd als je tijdelijk invalide bent door een ongeval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gevolgen van een medische behandeling

Is er na een ongeval een medische behandeling noodzakelijk, dan ben je verzekerd tegen de gevolgen van deze medisch behandeling.

Motor- en brommerrijden

Tijdens het besturen van een motorrijtuig, bijvoorbeeld een brommer of motor, ben je
verzekerd. Als de motorinhoud 50 cc of meer is, moet je wel minimaal 23 jaar oud zijn.

Insectenbeten of -steken

Je bent niet verzekerd als je ziek wordt doordat je bent gebeten of gestoken door een insect en hierdoor ziektekiemen hebt binnengekregen. Het gaat hier bijvoorbeeld om lyme, malaria, vlektyfus, de pest of de slaapziekte.

Waar ben ik gedekt?

Je bent overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Na een ongeval met letsel of een overlijden moet je je houden aan de regels in onze voorwaarden. Je moet je bijvoorbeeld laten behandelen door een arts. En je moet je zo gedragen dat dit goed is voor je herstel. Geef veranderingen in je gezinssituatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop de verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Extra informatie

De verzekering biedt geen dekking meer na afloop van het verzekeringsjaar waarin je 75 jaar bent geworden Als een medeverzekerde eerder dan jij 75 jaar wordt, vervalt voor hem of haar de dekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via het online formulier, via de chat op nn.nl of telefonisch via 088-6630663. Ga voor meer informatie naar nn.nl/verzekering-opzeggen.