Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door diefstal en beschadiging van gereedschappen en goederen die zich in jouw bedrijfsvoertuig bevinden.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiƫle schade aan en diefstal van goederen en gereedschappen tijdens verblijf in het vervoermiddel, tijdens het transport van de goederen en schade ontstaan tijdens het in- en uitladen.

Verzekerd bedrag

Je bepaalt het verzekerde bedrag zelf. Voor goederen op basis van factuurwaarde en voor gereedschap op basis van dagwaarde.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt je er niet uit? Neem dan contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet gedekt is schade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook bedrijfsschade is niet gedekt.

Opzet en bederf

We vergoeden geen schade door opzet en schade door eigen bederf van de goederen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kun je zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt en als je een schade meldt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kiest of je de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via jouw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in jouw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.