Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer van 30 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto, motor of bromfiets die je niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen. 

Extra informatie

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 10.000 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of diefstal en noodreparaties.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Je hebt geen eigen risico als de schade aan de oldtimer auto wordt gerepareerd door een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Schadegarant.

Keuze: diefstal of total loss

Met Brand/Diefstal ben je verzekerd voor schade oorzaken zoals brand, explosie, blikseminslag, diefstal, inbraak, joyriding, of poging hiertoe. Is je oldtimer gestolen of total loss? Dan vergoeden wij de waarde die de oldtimer had vlak vóór de schade onder aftrek van de waarde van de restanten

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kun je het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Met Brand/Diefstal ben je verzekerd voor schade oorzaken zoals brand, explosie, blikseminslag, diefstal, inbraak, joyriding, of poging hiertoe. Deze aanvullende verzekering vergoedt geen schade veroorzaakt door de natuur.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd onder de aanvullende verzekeringen Brand/Diefstal en Volledig Casco.

Keuze: ruitschade

Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering. Je hebt geen eigen risico als er sprake is van een ruitschade en deze door een harsinjectie wordt hersteld bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant.

Extra informatie

Wij verlagen je eigen risico als je een beschadigde ruit laat vervangen bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant. Het eigen risico wordt dan € 75.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Met Volledig Casco ben je, naast brand/diefstalschade, verzekerd voor schade ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld doordat je met de oldtimer ergens tegenaan rijdt.

Keuze: pechhulp

Ben je Volledig Casco verzekerd en valt je oldtimer buiten Nederland uit door pech (mechanisch defect)? Dan betalen wij bepaalde kosten.

Extra informatie

Wij vergoeden kosten van: • Transport van de oldtimer en bagage naar de dichtstbijzijnde garage. • Het verzenden van onderdelen als daardoor het voertuig binnen 4 dagen kan worden gerepareerd. • Transport van de oldtimer, aanhanger en bagage naar Nederland als de oldtimer niet binnen twee dagen kan worden gerepareerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Blijkt bij schade dat je meer kilometers per verzekeringsjaar rijdt dan op je polisblad staat? Dan vergoeden wij het schadebedrag naar verhouding met de premie die je nu betaalt en de premie die je had moeten betalen als wij het juiste aantal kilometers hadden geweten.

Extra informatie

Ook passen wij het aantal kilometers en de premie op je polisblad aan. Indien nodig met terugwerkende kracht. Kom je boven de 10.000 km per verzekeringsjaar? Dan beëindigen wij de verzekering.

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt er geen eigen risico. Voor de brand- en diefstal­verzekering en Volledig Casco geldt een standaard eigen risico van € 150 (auto) of € 100 (motor en bromfiets). Als je de schade laat repareren door Schadegarant of Glasgarant (ruiten) dan heb je geen eigen risico. Bij ruitvervanging door Glasgarant betaal je € 75 eigen risico

Extra informatie

Je kunt ook kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico van € 250 voor de brand- en diefstal­verzekering en Volledig Casco. Dat levert je premiekorting op.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. In de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept ben je niet verzekerd. In de aanvullende verzekeringen kunnen beperkingen staan. We vergoeden de schade als je minder dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering na één maand opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.