Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in/op de oldtimer auto, oldtimer motor of oldtimer bromfiets. Dit is een aanvullende verzekering op de Goed Geregeld Oldtimerverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is

Extra informatie

Dit geldt ook voor de oldtimer motor of oldtimer bromfiets.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto/op de motor of bromfiets.

Extra informatie

Spullen bestemd voor handel zijn niet verzekerd. Ook schade aan motorrijtuigen, aanhangers en vaartuigen zijn niet verzekerd.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een opzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan personen in de bagageruimte. Schade die ontstaat door een bestuurder die de oldtimer niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Schade aan auto

Schade aan de oldtimer, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.

Maximale vergoeding

Per ongeval is het verzekerde bedrag voor letselschade en overlijden max € 1 miljoen voor alle verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het schadebedrag naar verhouding over alle betrokkenen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. In de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept ben je niet verzekerd. In de aanvullende verzekeringen kunnen beperkingen staan. We vergoeden de schade als je minder dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks stoppen met een opzegtermijn van één maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Ontvangen wij je opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.