Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde oldtimer die iemand anders dan jij of een andere verzekerde heeft toegebracht. Dit is een aanvullende verzekering op de Goed Geregeld Oldtimerverzekering.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp van DAS voor het verhalen van schade aan de verzekerde oldtimer die iemand anders dan jij of een andere verzekerde heeft toegebracht. De verzekering geldt voor de verzekerde oldtimer. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer met je oldtimer..

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt en een advocaat is verplicht, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Is een advocaat niet verplicht, dan betaalt DAS maximaal € 5.000.

Schade in het verkeer

De schade moet zijn ontstaan door een verkeersongeval of door een voorwerp dat de oldtimer en/of de gekoppelde aanhanger heeft beschadigd.

 

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je vervoermiddel is niet verzekerd. Of bij conflicten over verzekeringen van je vervoermiddel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Eigen risico

Je moet een eigen risico van € 250 betalen als je wilt dat DAS een door jou gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. In de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept ben je niet verzekerd. In de aanvullende verzekeringen kunnen beperkingen staan. We vergoeden de schade als je minder dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks stoppen met een opzegtermijn van één maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Ontvangen wij je opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.