Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer of paardentrailer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan de aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

We vergoeden het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde van uw aanhangwagen. De dagwaarde is het bedrag dat uw aanhangwagen waard was vlak voordat de schade ontstond. De restwaarde is het bedrag dat de aanhangwagen waard is nadat de schade is ontstaan.

Extra informatie

Diefstal is alleen verzekerd als de aanhanger is beveiligd met een VbV goedgekeurd koppelingsslot en een wielklem. 

Reparatie

Als de schade kan worden hersteld krijgt u de herstelkosten vergoed. We trekken daar het eigen risico vanaf. Dit is het bedrag dat u zelf betaalt als u schade heeft. Op uw polisblad staat welk bedrag dit is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico € 50, -, € 150, -, € 250, - en € 500, -. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. 

Waarde en ouderdom

Uw aanhanger mag bij het aangaan van de verzekering niet ouder zijn dan 10 jaar en niet duurder zijn dan € 10.000,-. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in alle landen van de wereld. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.