Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de dekking WA + Volledig Casco (ook wel All Risk genoemd) ben je niet alleen verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt (WA) en diefstal, storm en brand (Beperkt Casco), maar ook voor schades aan je eigen auto door een aanrijding, stoten en te water raken.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor je auto.

Extra informatie

Als iemand door jouw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 7.500.000,- per gebeurtenis. Als je schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en jouw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van jouw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Diefstal van je auto is verzekerd. Er is sprake van totaal verlies als jouw auto total loss of geheel verdwenen is. Als dit verlies veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis, is dat verzekerd.

Extra informatie

Is jouw auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan gaan we uit van de nieuwwaarde. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op. Heb je je auto tweedehands gekocht bij een erkende BOVAG dealer of officiële merkdealer en was hij toen niet ouder dan zes jaar? Dan vergoeden wij de aanschafwaarde tot twee jaar na aankoop.

Reparatie

Laat een gedekte schade aan jouw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Je kan dan direct een afspraak maken voor herstel en krijgt bovendien gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode. Heb je een eigen risico? Dan reken je alleen het eigen risico af bij het schadeherstelbedrijf.

Extra informatie

Wil je de schade niet herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk? Dan verhogen wij het eigen risico dat je zelf hebt gekozen met € 150,- bij ruitreparatie en € 400,- bij ruitvervanging en overige schade

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk. Je hebt dan geen eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaal je dat wel zelf.

Inbraak

Schade aan jouw auto door (een poging) tot inbraak of diefstal van onderdelen is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van jouw auto gelden beveiligingseisen. Accessoires zijn standaard verzekerd op jouw autoverzekering.

Extra informatie

Onder accessoires verstaan wij onderdelen en voorwerpen van jouw auto die niet door de fabriek zijn ingebouwd of aangebracht maar later. Jouw accessoires zijn verzekerd tot € 2.500,- per gebeurtenis.

Schade aan eigen auto

Schade door elk ander 'van buiten komend onheil', zoals een aanrijding of vandalismeschade, is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Pechhulp

Hulpverlening bij pech in het buitenland. Zo nodig regelen wij voor je een noodreparatie, zodat je weer zelf met de auto verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat jouw auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden

De extra dekking Ongevallen inzittenden keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder of inzittenden door een ongeval met uw auto. De extra dekking Schade inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Extra informatie

De maximale uitkering op de dekking Ongevallen inzittenden is € 5.000,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit. De maximale uitkering op de dekking Schade inzittenden is € 1.000.000,- per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en andere inzittenden samen. De extra dekking Ongevallen inzittenden is alleen te verzekeren via een adviseur.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Gezinsvoertuigregeling

Koop je een extra auto? Dan start je vaak weer met nul schadevrije jaren. Met de NN gezinsautoregeling kan je veelal jouw opgebouwde no-claimkorting ook gebruiken voor jouw extra auto.

Wat is niet verzekerd?

Pechhulp Nederland

Je bent niet verzekerd voor pechhulp in Nederland.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten.

Extra informatie

Er is sprake van opzet als je iets doet of niet doet waarbij je de bedoeling hebt schade te veroorzaken, je zeker weet dat er schade ontstaat, of de kans dat er schade ontstaat voor lief neemt.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van jouw auto, of wanneer je jouw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een eigen risico van € 0,-, € 150,- , € 300,-, € 600,- of € 1.200,-.

Extra informatie

Maak je geen gebruik van een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk? Dan geldt er een verplicht eigen risico van € 150,- bij ruitreparatie en € 400,- bij ruitvervanging en overige schade. Dit verplicht eigen risico tellen wij op bij het gekozen eigen risico.

Beveiliging

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak of diefstal. Dit krijg je direct te zien bij het aanvragen van jouw autoverzekering. Is jouw auto al bij ons verzekerd? Bekijk dan op jouw polisblad of extra beveiliging noodzakelijk is.

Accessoires

Schade aan accessoires van de auto ontstaan door een gedekte gebeurtenis is verzekerd tot maximaal € 2.500.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de All Risk dekking. Je kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij jouw polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Claim je een schade? Dan val je in de meeste gevallen terug in korting of betaal je een toeslag.

Extra informatie

Er is geen terugval in korting als de schade is ontstaan door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, inbraak of joyriding, oplichting of verduistering, breuk of beschadiging van een ruit, storm, natuurrampen, een botsing met dieren, een gebeurtenis tijdens transport van de auto per boot, trein of vliegtuig of een rel.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekerd stopt. 

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Ontvangen we jouw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop we de opzegging ontvangen.