Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de dekking WA + Casco (ook wel All Risk genoemd) ben je niet alleen verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt (WA) en diefstal, storm en brand (Beperkt Casco), maar ook voor schades aan je eigen auto door een aanrijding, stoten en te water raken.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor je auto.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Diefstal of total loss

Diefstal van je auto is verzekerd. Er is sprake van totaal verlies als jouw auto total loss of geheel verdwenen is. Bij diefstal of total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de auto.

Reparatie

Laat een gedekte schade aan jouw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Je kan dan direct een afspraak maken voor herstel en krijgt bovendien gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode. Heb je een eigen risico? Dan reken je alleen het eigen risico af bij het schadeherstelbedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk. Je hebt dan geen eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaal je dat wel zelf.

Inbraak

Schade aan jouw auto door (een poging) tot inbraak of diefstal van onderdelen is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van jouw auto gelden beveiligingseisen. Accessoires zijn standaard verzekerd op jouw autoverzekering.

Schade aan eigen auto

Schade door elk ander 'van buiten komend onheil', zoals een aanrijding of vandalismeschade, is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats en op je woonadres. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: ongevallenverzekering inzittenden

De dekking Ongevallen inzittenden keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder of inzittenden door een ongeval met jouw auto.

Keuze: schadeverzekering Inzittenden

Deze dekking vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft. De maximale uitkering op de dekking Schade inzittenden is  1.000.000,- per gebeurtenis. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

Met deze dekking ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een eigen risico van  0,-,  150,- ,  300,-,  600,- of  1.200,-.

Beveiliging

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak of diefstal. Dit krijg je direct te zien bij het aanvragen van jouw autoverzekering. Is jouw auto al bij ons verzekerd? Bekijk dan op jouw polisblad of extra beveiliging noodzakelijk is.

Accessoires

Schade aan accessoires van de auto ontstaan door een gedekte gebeurtenis is verzekerd tot maximaal  2.500. Optioneel kan gekozen worden voor een uibreiding naar  10.000.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA Casco dekking. Je kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij jouw polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Claim je een schade? Dan val je in de meeste gevallen terug in korting of betaal je een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan schriftelijk of per e-mail. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Ontvangen we jouw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop we de opzegging ontvangen.