Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA Casco (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u per ongeluk tegen een paaltje reed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Meer informatie over de WA dekking vindt u op de verzekeringskaart WA.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties. De dekking verschilt per gebeurtenis. 

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Extra informatie

Heeft u uw auto tweedehands gekocht bij een erkende BOVAG dealer of officiële merkdealer? Is hij niet ouder dan zes jaar op het moment van aankoop en doet de schade zich voor binnen twee jaar na aanschaf? Dan vergoeden wij de aanschafwaarde.

Reparatie

Laat uw schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan heeft u geen eigen risico. Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 150 / € 300 / € 600 of € 1.200? Dan moet u dit wel betalen. Tijdens de reparatie krijgt u een vervangende auto.

Extra informatie

Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto. Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan heeft u een eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij alle overige schades. Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 150 / € 300 / € 600 of € 1.200? Dan tellen wij dat hierbij op.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk. U heeft dan geen eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u dat wel zelf.

Extra informatie

Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan heeft u een eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij ruitvervanging. Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 150 / € 300 / € 600 of € 1.200? Dan tellen wij dat hierbij op.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Wij informeren u over de beveiligingseisen door een clausule op uw polis, een beveiligingsbrief en in de portal.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Hulpverlening bij pech in het buitenland. Zo nodig regelen wij voor u een noodreparatie, zodat u weer zelf met de auto verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat uw auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0, € 150, € 300, € 600 of € 1.200.

Extra informatie

Bij ruitreparatie die gedaan wordt door een bedrijf uit ons schadeherstelnetwerk geldt geen extra eigen risico. Kiest u bij schade voor een ander herstelbedrijf? Dan geldt er een verplicht eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij ruitvervanging en overige schade. Dit verplicht eigen risico tellen wij op bij het gekozen eigen risico.

Beveiliging

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit. U vindt deze eisen op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting kan oplopen tot maximaal 80%.

Extra informatie

Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.