Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. We verzekeren schade door gebeurtenissen zoals schade door brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm en lekkage, vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, boeken, (audio)apparatuur, sieraden, keukengerei, kleding, gordijnen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 100.000. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 10 jaar oud zijn. Voor spullen ouder dan 10 jaar of tweedehands spullen ontvangt u de vervangingswaarde.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 15.000,-.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot maximaal € 15.000,- verzekerd. Smartphones en tablets zijn maximaal voor € 300,- per stuk verzekerd en laptops voor maximaal € 600,- per stuk.

Keuze: spullen buiten huis

Uw spullen zijn standaard buiten beperkt verzekerd. Voor een ruimere dekking kunt u kiezen voor de Buitenshuisdekking. Onder deze ruimere dekking is schade aan smartphones, tablets en laptops door vallen en stoten ook verzekerd. 

Extra informatie

Wel gelden voor diverse spullen maximale bedragen. Deze kunt u vinden in de polisvoorwaarden of op uw polisblad. 

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Dit geldt niet voor schade aan smartphones, tablets en laptops.

Extra informatie

Wilt u toch dekking voor schade door vallen en stoten aan smartphones, tablets en laptops? Kijk dan bij de Buitenshuisverzekering Wereldwijd.

Informatie

U heeft dekking voor incidentele particuliere vakantieverhuur en woningruil tijdens uw vakantie. Voor deze dekking heeft u een beperktere dekking voor schade veroorzaakt door diefstal. Heeft u schade? Dan geldt een verplicht eigen risico van € 250,- per gebeurtenis

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan.Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Extra informatie

In hoofdstuk 8 van onze voorwaarden leest u uitgebreid wat niet verzekerd is. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle schades zijn gedekt. Zo bent u bijvoorbeeld niet verzekerd voor verlies van spullen omdat u die bent kwijt geraakt.

Extra informatie

Ook ontvangt u geen vergoeding voor voorzienbare, te verwachten gebeurtenissen of geleidelijk ontstane schade.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunt u kiezen voor € 0,- of € 100,- eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.