Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. We verzekeren schade door gebeurtenissen die omschreven zijn in de polisvoorwaarden zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, boeken, (audio)apparatuur, keukengerei, kleding, gordijnen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat op de polis staat en waarvoor u maximaal bent verzekerd. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 10 jaar oud zijn. Voor spullen ouder dan 10 jaar of tweedehands spullen ontvangt u de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 6.000,-. Hebben uw sieraden een hogere waarde en wilt u die verzekeren? Dan kunt u een hoger bedrag verzekeren. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Als u een hoger bedrag heeft verzekerd, dan geldt het afgesproken hogere bedrag als maximum. Blijkt bij diefstal dat het verzekerde bedrag nog steeds lager is dan de uiteindelijke schade. Dan verhogen wij de vergoeding met maximaal 25%.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard verzekerd tot maximaal € 12.000,-. Heeft u een hogere waarde en wilt u die verzekeren? Dan kunt u een hoger bedrag verzekeren. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Smartphones en tablets zijn maximaal voor € 200,- per stuk verzekerd, laptops voor maximaal € 400,- per stuk.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn standaard buiten beperkt verzekerd. Voor een ruimere dekking kunt u kiezen voor de buitenshuisdekking. Onder deze ruimere dekking is schade aan smartphones, tablets en laptops door vallen en stoten ook verzekerd.

Extra informatie

Wel gelden voor diverse spullen maximale bedragen. Deze kunt u vinden in polisvoorwaarden of op uw polisblad.  

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wanneer het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van uw spullen, dan bent u onderverzekerd. Bij schade ontvangt u dan een te lage schadevergoeding. Vul bij aanvraag de inboedelwaardemeter in, dan krijgt u garantie tegen onderverzekering, zo bent u bij schade altijd voldoende verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle schades zijn gedekt. Zo bent u bijvoorbeeld niet verzekerd voor verlies van spullen omdat u die kwijt bent geraakt.

Extra informatie

Ook bent u niet verzekerd als bijvoorbeeld kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van uw woning komt.

Eigen risico

Bij deze verzekering is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.