Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend verzekeren voor Casco motor of Extra motor. 

Extra informatie

Deze Casco of Extra dekkingen tonen we als "keuze" op deze verzekeringskaart. 

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend verzekeren voor Casco motor of Extra motor.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan andere personen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden na een ongeval onder andere transport van uw motor, vervangend vervoer, vervoer naar uw huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties. De dekking verschilt per gebeurtenis.

Keuze: diefstal of total loss

Is uw motor gestolen of total loss en is hij minder dan een jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Dit geldt voor alle nieuwe motoren tot € 17.500. Na de eerste 12 maanden en voor duurdere motoren hanteert Nationale-Nederlanden een afschrijvingsregeling om de dagwaarde te bepalen.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade aan uw motor door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of een aanrijding met een dier vallen onder de aanvullende Extra of Casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade door diefstal of een poging tot diefstal valt onder de aanvullende Extra of Casco dekking. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw motor. Dit hangt af van het type motor.

Keuze: schade aan je motor

Alle schade aan uw eigen motor is alleen verzekerd onder de aanvullende Casco dekking. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: Pechhulp

U kunt hulpverlening bij pech in het buitenland aanvullend meeverzekeren onder de aanvullende Casco dekking. 

Extra informatie

Zo nodig regelen wij voor u een noodreparatie zodat u weer zelf met de motor verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat uw motor wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Polisvoorwaarden

Bovenaan deze verzekeringskaart verwijzen wij naar onze polisvoorwaarden Motor Casco.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Pechhulp

U kunt hulpverlening bij pech in het buitenland aanvullend meeverzekeren maar alleen op de dekking WA Casco.

Extra informatie

Zo nodig regelen wij voor u een noodreparatie zodat u weer zelf met de motor verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat uw motor wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij de aanvullende dekking Casco is het eigen risico standaard € 150. Maar u kunt kiezen voor een eigen risico van € 300, € 400, € 500, € 750 of € 1.000.

Waar ben ik gedekt?

Bij de polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting kan oplopen tot maximaal 75%.

 

Extra informatie

Als u schade claimt, dan komt de korting in zijn geheel of gedeeltelijk te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.