Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen veroorzaakt door uw oldtimer, of schade aan uw oldtimer van 26 jaar of ouder. Het moet gaan om een oldtimer die u niet gebruikt voor woon­werkverkeer. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor de aanvullende dekking Casco.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met uw oldtimer en deze niet meer dan 3.500 kg weegt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U krijgt hulp als uw oldtimer door een ongeval niet meer kan rijden. Of als u uw oldtimer door een ongeval niet meer kan besturen.

Reparatie

Laat uw schade aan uw oldtimer repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan ontvangt u € 150,- korting op uw eigen risico. Dit valt onder de aanvullende dekking Casco.

Keuze: diefstal of total loss

Als uw oldtimer gestolen wordt of total loss is, ontvangt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Diefstal of total loss vallen onder de Casco dekking.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of een aanrijding met een dier vallen onder de aanvullende Casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade aan uw oldtimer door (een poging) tot inbraak is verzekerd. Dit valt onder de aanvullende Casco dekking.

Keuze: ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van € 150.

Keuze: schade aan je oldtimer

Schade aan uw oldtimer is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is. Dit valt onder de aanvullende dekking Casco.

Polisvoorwaarden

Bovenaan deze verzekeringskaart verwijzen wij naar onze polisvoorwaarden Oldtimer Casco.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs keren wij niet uit.

Pechhulp

U kunt hulpverlening bij pech in het buitenland meeverzekeren maar alleen op de aanvullende dekking WA Casco.

Extra informatie

Zo nodig regelen wij voor u een noodreparatie zodat u weer zelf met de oldtimer verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat uw oldtimer wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij accepteren alleen taxatierapporten van erkende taxateurs.

Extra informatie

Erkende taxateurs zijn onafhankelijk en beëdigd taxateur die zijn aangesloten bij NIVRE en/of VRT.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Voor schade onder de aanvullende dekking Casco is het standaard eigen risico € 150. Maar u kunt ook voor een eigen risico kiezen van € 300, € 400, € 500, € 750 of € 1.000.

Woon-werkverkeer

Deze verzekering is niet bedoeld voor oldtimers die u gebruikt voor woon-werkverkeer.

Waar ben ik gedekt?

Bij de polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.