Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als automobilist, fietser, voetganger of passagier van een auto of het openbaar vervoer kunt u betrokken raken bij een verkeersongeval. De Verkeersschadeverzekering dekt de schade aan uw spullen en verwondingen die daarbij ontstaan. 

Extra informatie

Dit betreft een aanvullende verzekering. Heeft u een personenauto WA verzekering en kunt u daar voor deze schade een beroep op doen? Dan ontvangt u een vergoeding vanuit die verzekering. 

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van u, uw gezinsleden en de bestuurder en passagiers van uw auto. De verzekering geldt als u aan het verkeer deelneemt, bij het in- en uitstappen. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

U krijgt de kosten van verwondingen vergoed en/of de kosten als gevolg van overlijden hierdoor van u of een verzekerde. 

Extra informatie

Het moet gaan om letsel of gezondheidsproblemen die medisch aantoonbaar zijn.

Materiële schade

U krijgt de kosten van de schade aan spullen van u of een medeverzekerde vergoed. 

Extra informatie

Het gaat om spullen die u of een medeverzekerde tijdens de gedekte gebeurtenis bij zich had en die behoren tot de particuliere huishouding. 

Overlijden

Uw nabestaanden krijgen een bedrag als u of een medeverzekerde overlijdt door een verkeersongeval.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Bij letsel of aantasting van de gezondheid die medisch aantoonbaar is krijgt u de schade vergoed. 

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor niet medisch aantoonbare letsels door een verkeersongeval als postwhiplashsyndroom en / of postcommotioneel syndroom.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u een motor, brommer of snorfiets bestuurt of als er bij het ongeval geen motorrijtuig betrokken was. 

Extra informatie

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u als fietser een aanrijding krijgt met een andere fietser of een voetganger. 

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan gemotoriseerde voertuigen, aanhangwagens en vaartuigen is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg u of een medeverzekerde tijdens het ongeval geen veiligheidsgordels of helm terwijl dat wel verplicht is? Dan krijgt u in sommige gevallen geen of een lagere vergoeding. 

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op uw Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.