Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. We verzekeren schade door gebeurtenissen zoals brand, inbraak, neerslag, storm, lekkage en vandalisme.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade en ook alle bijbehorende gebouwen, zoals uw schuur en uw garage, maar ook alles wat bij uw woning hoort, zoals de zonnepanelen op uw dak zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag wat op de polis staat en waarvoor u maximaal bent verzekerd.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Glas

Met deze dekking bent u verzekerd voor het breken van glas van uw woonhuis of bijbehorende gebouwen (zoals een schuur).

Tuin

Schade aan uw tuin(beplanting) is verzekerd, maar niet als de schade is ontstaan door wind, neerslag, (poging tot) diefstal, vandalisme of hevige lokale regenval.

Verbouwing, leegstand

Tijdens een verbouwing is uw woning verzekerd. Staat uw woning leeg? Dan moet u dit aan ons melden. Wij beoordelen dan of de verzekering wordt voorgezet.

Vandalisme

Vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Extra informatie

U bent niet verzekerd voor vandalisme als uw woning op het moment van de gebeurtenis is gekraakt.

Keuze: garantie tegen onderverzekering

Wanneer het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van uw woning, dan bent u onderverzekerd. Bij schade ontvangt u dan een te lage schadevergoeding. Vul bij aanvraag de herbouwwaardemeter in, dan krijgt u garantie tegen onderverzekering, zo bent u bij schade altijd voldoende verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Extra informatie

In hoofdstuk 3 van onze voorwaarden leest u uitgebreid wat niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld schade door neerslag of rioolwater dat via openstaande ramen of deuren is binnengedrongen.

Eigen risico

Bij deze verzekering is een eigen risico van toepassing van € 50,- per gebeurtenis. Bij schade door extreem weer geldt een hoger eigen risico.

Extra informatie

Bij schade door extreem weer (storm en/of hevige lokale neerslag en/of stortregens) geldt altijd en alleen een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.