Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. We verzekeren schade door gebeurtenissen zoals brand, inbraak, neerslag, storm, lekkage en vandalisme.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade en ook alle bijbehorende gebouwen, zoals je schuur en je garage. Maar ook de zaken die bij je woning horen zijn verzekerd, bijvoorbeeld de zonnepanelen op je dak.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Het maximale verzekerd bedrag is € 600.000,-.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Keuze: glas

Als aanvulling op de Opstalverzekering kunt u kiezen voor een Glasdekking. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in uw woning door vrijwel alle oorzaken.

Tuin

Schade aan uw tuin(beplanting) is verzekerd bij brand, door luchtverkeer of als iemand tegen uw woning is aangereden of aangevaren.

Extra informatie

Kijk in hoofdstuk 10 wat we onder deze begrippen verstaan.

Verbouwing, leegstand

Tijdens een verbouwing is uw woning verzekerd. Ook zijn de bouwmaterialen beperkt meeverzekerd tot maximaal € 100.000,- Staat uw woning leeg ? Dan moet u dit aan ons melden. Wij beoordelen dan of de verzekering wordt voorgezet. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

U krijgt deze kosten alleen vergoed als de schade is ontstaan door brand, ontploffing of storm.

Vandalisme

Vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Extra informatie

U bent niet verzekerd voor vandalisme als uw woning op het moment van de gebeurtenis is gekraakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan.

Extra informatie

In hoofdstuk 6 van onze voorwaarden leest u uitgebreid wat niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van uw woning komt.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunt u kiezen voor € 0,- of € 100,- eigen risico per gebeurtenis. Bij schade door extreem weer geldt een hoger eigen risico.

Extra informatie

Bij schade door extreem weer (storm en/of hevige lokale neerslag en/of stortregens). Dan geldt altijd en alleen een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.