Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. We verzekeren schade door gebeurtenissen die in de polisvoorwaarden staan omschreven, zoals schade door brand, inbraak, neerslag, storm, lekkage.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade en ook alle bijbehorende gebouwen, zoals uw schuur en uw garage, maar ook alles wat bij uw woning hoort, zoals de zonnepanelen op uw dak.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag wat op de polis staat en waarvoor u maximaal bent verzekerd.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Keuze: glas

Als aanvulling op de Opstalverzekering kunt u kiezen voor een Glasdekking. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten van uw woning door vrijwel alle oorzaken.

Tuin

Schade aan uw tuin(beplanting) is verzekerd, maar niet als de schade is ontstaan door storm, neerslag, (poging tot) diefstal, vandalisme, het omvallen van een boom of hevige lokale regenval.

Verbouwing, leegstand

Tijdens een verbouwing is uw woning verzekerd. Staat uw woning leeg ? Dan moet u dit aan ons melden. Wij beoordelen dan of de verzekering wordt voorgezet.

Vandalisme

Vandalisme is verzekerd wanneer iemand zonder uw toestemming uw woning is binnengedrongen.

Extra informatie

U bent niet verzekerd voor vandalisme als uw woning op het moment van de gebeurtenis is gekraakt.

Keuze: garantie tegen onderverzekering

Wanneer het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van uw woning, dan bent u onderverzekerd. Bij schade ontvangt u dan een te lage schadevergoeding. Vul bij aanvraag de herbouwwaardemeter in, dan krijgt u garantie tegen onderverzekering, zo bent u bij schade altijd voldoende verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan.

Extra informatie

Let op! Dit geldt ook als u niet op de hoogte was van de illegale activiteiten omdat u bijvoorbeeld uw woonhuis verhuurt. In hoofdstuk 3 van onze voorwaarden leest u uitgebreid wat niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van uw woning komt.

Eigen risico

Bij deze verzekering is geen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

Bij schade door extreem weer (storm en/of hevige lokale neerslag en/of stortregens) geldt altijd en alleen een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.