Aansprakelijkheidsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U kiest voor een verzekerd bedrag van 1 mln of 2,5 mln euro.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

Deze verzekering is voor u, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of een werkster) en uw huisdier is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar, tijdens oppassen of logeren bij iemand anders is verzekerd tot maximaal € 12.500,-.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 12.500,- verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te verplaatsen. De machine gaat stuk omdat u hem laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op en brengt een fietser ten val.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning. Het geldt dus niet voor een huurwoning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gegezinsleden en andere huisgenoten.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is wel verzekerd.
icon_auto

Schade door auto

Schade met of door uw auto is niet gedekt.
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u dan kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer? Dan bent u ook vrijwel nooit aansprakelijk. Toch heeft u wel dekking tot € 12.500,-. Opzettelijk veroorzaakte schade is nooit verzekerd..
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Een kleine onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk wordt niet als betaling beschouwd.
icon_let-op

Let op

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.
icon_speciaal

Extra: niet aansprakelijk en toch dekking

In sommige gevallen bent u niet aansprakelijk en heeft u toch dekking tot € 12.500,-. Bijvoorbeeld in geval van schade tijdens een vriendendienst, sport en spel, logeren / oppassen en verzorgen van een huisdier.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De dekking begint meteen op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw verzekeringsadviseur of aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.