Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid is verplicht indien je een auto bezit. Deze verzekering vergoedt schade die je met jouw auto aan anderen veroorzaakt. Schade aan jouw eigen auto is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor je auto.Als iemand door jouw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan  7.500.000,- per gebeurtenis. Als je schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal  2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats en op je woonadres. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: ongevallenverzekering inzittenden

De dekking Ongevallen inzittenden keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder of inzittenden door een ongeval met jouw auto.

Keuze: schadeverzekering Inzittenden

Deze dekking vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft. De maximale uitkering op de dekking Schade inzittenden is  1.000.000,- per gebeurtenis. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

Met deze dekking ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

Diefstal of total loss

Je bent niet verzekerd voor diefstal of total loss.

Reparatie

Je bent niet verzekerd voor reparatiekosten.

Schade door brand en natuur

Je bent niet verzekerd voor schade door brand en natuur.

Ruitschade

Je bent niet verzekerd voor ruitschade.

Inbraak

Je bent niet verzekerd voor inbraak.

Schade aan eigen auto

Je bent niet verzekerd voor schade aan de eigen auto.

Vandalisme

Je bent niet verzekerd voor vandalismeschade.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van jouw auto, of wanneer je jouw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA dekking. Je kunt deze schade verzekeren met de dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij jouw polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Claim je een schade? Dan val je in de meeste gevallen terug in korting of betaal je een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.