Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan. Of schade die uw losgekoppelde caravan veroorzaakt. U kiest zelf of u ook uw inboedel, of de aanbouw van uw caravan, zoals een luifel, mee wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Bij de dekking Casco Uitgebreid ontvangt u bij schade door Diefstal of Total loss 7 jaar nieuwwaarde terug. Bij de dekking Casco Beperkt is de periode 5 jaar. Heeft u alleen de dekking Brand / Diefstal dan ontvangt u de dagwaarde terug. Bij een tweedehands caravan krijgt u de aanschaf- of dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aanschafwaarde is wat u voor de tweedehands caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

We laten de omvang van uw schade vaststellen door een deskundige. Dit kan een (herstel)bedrijf zijn dat de schade herstelt en op basis daarvan de kosten berekent. Ook kan het een expert zijn die uitsluitend de hoogte van het schadebedrag vaststelt.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand of bliksem is verzekerd bij alle dekkingen. Schade door een overstroming of een aanrijding met een dier is alleen verzekerd bij de dekking Casco Beperkt of de dekking Casco Uitgebreid.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door storm is verzekerd bij de dekking Casco Beperkt of de dekking Casco Uitgebreid. Op Casco Uitgebreid heeft u ook dekking voor schade door hagel.

Inboedel

Spullen in uw caravan zijn verzekerd. Hierbij gaat het alleen om zaken die voor particuliere recreatie zijn bestemd. Kijk in de polisvoorwaarden voor de details.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden kunt u nalezen voor welke bedragen u bent verzekerd.

Keuze: pechhulp

Pechhulp is meeverzekerd in de dekking Casco Uitgebreid. Deze dekking biedt hulp in het binnen- en buitenland bij pech onderweg met uw caravan.

Polisvoorwaarden

Bovenaan deze verzekeringskaart verwijzen wij naar onze polisvoorwaarden Toercaravan Casco-Uitgebreid. Op nn.nl vindt u ook de polisvoorwaarden voor Toercaravan Brand-Diefstal en Toercaravan Casco Beperkt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schades door deelname aan snelheidswedstrijden, les/verhuur/niet-recreatief gebruik, overstroming, onvoldoende zorg en onderhoud, zijn niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of bij gebruik van alcohol en /of drugs. Kijk in de polisvoorwaarden voor de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw caravan aan uw auto is gekoppeld, dan valt schade die door uw caravan wordt veroorzaakt onder de WA dekking van uw autoverzekering.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunt u kiezen voor € 50,-, € 150,-, € 250,- of € 500,- eigen risico.

Stallen

Uw caravan is ook verzekerd in een stalling in Nederland.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.