Doorlopende Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een annuleringsverzekering?

Heeft u een reis geboekt maar kan deze onverwachts niet doorgaan, dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u een reis moet afbreken krijgt u een vergoeding. Dit geldt ook bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Ook betaalde overnachtingen in Nederland zijn verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar?

U kiest zelf voor dekking in Europa of voor een wereldwijde dekking.
icon_medisch

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.
icon_familie

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad en overlijden tot de 3e graad. En als bij de rechtbank een aanvraag voor echtscheiding is ingediend of het samenlevingscontract wordt ontbonden.

Extra informatie

Familie in de 1e graad zijn ouders of kinderen. Familie in de 2e graad zijn broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad zijn ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.
icon_werk

Werk

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan heeft gekregen. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. Of als u voor uw werk plotseling terug moet (noodgeval).
icon_wonen

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt of als u schade heeft aan uw woning.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u alleen een vergoeding voor het onderdeel dat uitvalt, en niet voor de andere delen.
icon_ramp

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

U ontvangt geen vergoeding als u voor het boeken van de reis al wist of kon verwachten dat u de reis zou moeten annuleren.
icon_let-op

Let op

icon_speciaal

Extra: goede vriend(in)

We keren ook uit als tijdens uw reis of maximaal twee weken voor uw vertrek een goede vriend(in) overlijdt.
icon_looptijd

Hoe lang?

De reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Maximaal € 5.000 per persoon per reis. Lagere bedragen zijn ook mogelijk.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Sluit de annuleringsverzekering binnen 14 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.