Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

We vergoeden het deel van de zorgkosten die uw zorgverzekering niet dekt.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 2.500,- per persoon per reis. Sommige bagage is voor een maximumbedrag verzekerd.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Kies dan voor uitbreiding wintersport. Dan vergoeden we ook de kosten van hulpverlening zoals vervoer van de piste en een gipsvlucht. Bovendien is schade aan eigen of gehuurd ski- of snowboardmateriaal verzekerd tot € 5.000,-.

Extra informatie

Langlaufen is standaard verzekerd, hiervoor hoeft u geen wintersportdekking af te sluiten.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. Schade aan, of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit. Bij overlijden is dit € 37.500,- per verzekerde en bij blijvende invaliditeit max. € 50.000,- per verzekerde.

Extra informatie

De uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een verkeersongeval waarbij u zelf een motor of scooter bestuurde met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc is maximaal € 25.000,-.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering’.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Neem dan contact op met uw reisorganisatie.

Tijdelijke dekking

U kunt de verzekering uitbreiden met een tijdelijke dekking voor wintersport, automobilistenhulp en annulering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat of reizen van kinderen die ouder zijn dan 21 jaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0,- / € 50,- of € 100,- per gebeurtenis.

Voor wie?

U kunt de doorlopende reisverzekering aflsuiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen tot 21 jaar. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Extra informatie

Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. Kinderen van 21 jaar en ouder moeten zelf een doorlopende reisverzekering afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.