Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende reisverzekering vergoedt schade als je op reis bent. De verzekering is het hele jaar geldig. Je kiest zelf of je verzekerd wilt zijn in Europa of de hele Wereld. Je kunt daarnaast kiezen uit een maximale reisduur van 90 of 180 dagen. En je hebt keuze uit diverse aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor schade die je oploopt tijdens privéreizen en het privégedeelte van gecombineerde privé- en zakenreizen. De basisdekking bestaat uit dekking voor hulpverlening, buitengewone kosten en repatriëring, dekking voor schade van je bagage en schade aan je vakantieverblijf en dekking voor verlies/diefstal van geld.

Bagage

Jouw bagage en reisdocumenten zijn verzekerd tegen beschadiging, diefstal en verlies. Het maximale bedrag is  3.500,- per persoon per reis. Sommige bagage is voor een maximumbedrag verzekerd. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard.

Keuze: bijzondere sporten

Met de Wintersportdekking ben je verzekerd voor schade of kosten die je oploopt tijdens wintersportreizen. Het gaat hier om schade of kosten die vallen onder de verschillende dekkingen die je hebt afgesloten. Daarnaast ben je bijvoorbeeld ook verzekerd voor schade aan eigen of gehuurd ski- of snowboardmateriaal tot  5.000,-.

Keuze: pech op reis

Met de extra dekking Automobilistenhulp krijg je hulp of een vergoeding van kosten als jouw motorrijtuig niet meer kan rijden door schade, pech of wanneer de bestuurder uitvalt door een ongeval of door ernstige ziekte. Je bent hiervoor niet verzekerd in Nederland. De NN Alarmcentrale voert de hulpverlening uit.

Keuze: ongevallen

De extra dekking Ongevallen keert eenmalig een bedrag uit als je als je tijdens je reis een ongeval krijgt en daardoor overlijdt of blijvend invalide wordt. Het verzekerde bedrag per verzekerde per gebeurtenis is:
*  37.500,- bij overlijden
* maximaal  75.000,- bij blijvende invaliditeit

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de extra dekking Annulering ben je bij bepaalde gebeurtenissen verzekerd voor: * Annuleringskosten van de (samengestelde)reis als je onverwachts een geplande reis afzegt
* Vertraging bij vertrek of aankomst
* Afbreking van de reis met eerdere terugkeer
De maximale verzekerde bedragen per verzekerde per reis zijn naar keuze:
*  1.500,-
*  2.500,-
*  5.000,-

Geld en Cheques

Met de extra dekking Geld ben je verzekerd voor verlies of diefstal van geld en/of cheques tot maximaal  750,- per reis voor alle verzekerden samen.

Keuze: medische kosten

Met de extra dekking Medische kosten ben je verzekerd voor kosten die niet gedekt worden door je Nederlandse Zorgverzekering. Bijvoorbeeld als er kosten zijn die vallen buiten het zorgpakket of wanneer een eigen risico in rekening wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

Je bent tot maximaal  1.250,- per gebeurtenis verzekerd voor schade aan het logiesverblijf dat je huurt of de inventaris ervan. Je moet dan wel aansprakelijk voor deze schade zijn.

Wat is niet verzekerd?

Je bent alleen verzekerd als je voorzichtig genoeg bent geweest om materiële schade aan, diefstal of verlies van jouw reisbagage of reisdocumenten te voorkomen. Je bent voorzichtig genoeg geweest als je passende maatregelen hebt genomen om materiële schade, diefstal of verlies te voorkomen.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming voordat je op reis gaat een negatief reisadvies (code oranje of code rood) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is jouw reis beperkt verzekerd. Hebt je hulp nodig of maak je kosten die te maken hebben met de reden dat er een negatief reisadvies geldt? Dan is dit niet verzekerd.

Medisch

Kosten van een geneeskundige behandeling die je al kon voorzien voor je op reis ging zijn niet verzekerd. Dit geldt ook voor kosten van een geneeskundige behandeling die nodig zijn in verband met een ziekte of aandoeningen die voor of op de ingangsdatum van de reis al bestonden of klachten veroorzaakten.

Gevaarlijke sporten

Schade die ontstaat tijdens het beoefenen van gevaarlijke sporten is niet verzekerd.

Zakelijke reis

Je bent niet verzekerd voor schade die je oploopt tijdens zakelijke reizen. Het privé gedeelte van een gecombineerde privé- en zakenreis is wel verzekerd, net als reizen in verband met een stage of vrijwilligerswerk.

Annuleringskosten

Je bent niet verzekerd voor annuleringskosten van een reis als je wist dat er een grote kans was dat je de reis moest annuleren of afbreken. Of als je dit had kunnen weten toen je de reis boekte.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een eigen risico van  0,- /  50,- of  100,- per gebeurtenis.

Reis in Nederland

In Nederland ben je alleen verzekerd voor geboekte reizen met minimaal één betaalde overnachting.

NN Hulpdienst

De NN Hulpdienst moet hulp in redelijkheid kunnen uitvoeren. Hulp mag dus niet onmogelijk zijn door bijvoorbeeld oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of een natuurramp.

Reisduur

Je kunt kiezen uit een maximale reisduur van 90 of 180 dagen.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. In Nederland ben je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting. Er is in Nederland geen dekking voor Automobilistenhulp.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe meteen aangifte in geval van een strafbaar feit zoals diefstal, inbraak of vandalisme. Geef veranderingen in jouw gezinssituatie, een verhuizing, maar ook wijzigingen met betrekking tot de maximale reisduur aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.