Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend verzekeren voor Casco motor of Extra motor.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend verzekeren voor Casco motor of Extra motor.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan andere personen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden na een ongeval onder andere transport van uw motor, vervangend vervoer, vervoer naar uw huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Keuze: diefstal of total loss

Is uw motor gestolen of total loss en is hij minder dan een jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Dit geldt voor alle nieuwe motoren tot € 17.500. Na de eerste 12 maanden en voor duurdere motoren hanteert Nationale-Nederlanden een gunstige afschrijvingsregeling om de dagwaarde te bepalen.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat u voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade aan uw motor door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of een aanrijding met een dier vallen onder de aanvullende Extra of Casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade door diefstal of een poging tot diefstal valt onder de aanvullende Extra of Casco dekking. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw motor. Dit hangt af van het type motor.

Keuze: schade aan je motor

Alle schade aan uw eigen motor is alleen verzekerd onder de aanvullende Casco dekking. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Polisvoorwaarden

Bovenaan deze verzekeringskaart verwijzen wij naar onze polisvoorwaarden Motor WA. Op nn.nl vindt u ook de polisvoorwaarden voor Motor Extra en Motor Casco.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade aan uw motor door u of een andere persoon opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade aan uw motor die ontstaat tijdens verhuur van uw motor of bij vervoer van uw motor tegen betaling is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Veroorzaakt u of tijdelijke bestuurder een schade en bent u of deze tijdelijke bestuurder op dat moment niet in het bezit van een rijbewijs, dan keren wij niet uit.

Pechhulp

U kunt hulpverlening bij pech in het buitenland aanvullend meeverzekeren maar alleen op de dekking WA Casco.

Extra informatie

Zo nodig regelen wij voor u een noodreparatie zodat u weer zelf met de motor verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat uw motor wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Bijvoorbeeld tegen diefstal of schade aan uw eigen motor? Sluit dan een Motorverzekering Beperkt Casco of Volledig Casco af. Letselschade van de bestuurder of opzittenden verzekert u met een Ongevallen opzittendenverzekering.

Extra informatie

Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer. 

Eigen risico

Bij de aanvullende dekking Casco is het eigen risico standaard € 150. Maar u kunt kiezen voor een eigen risico van € 300, € 400, € 500, € 750 of € 1.000.

Waar ben ik gedekt?

Bij de polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene Kaart staan en die niet zijndoorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting kan oplopen tot maximaal 75%.

 

Extra informatie

Als u schade claimt, dan komt de korting in zijn geheel of gedeeltelijk te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.