Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de NN Ongevallenverzekering ben je verzekerd als je letsel oploopt door een ongeval. Je krijgt dan een eenmalige uitkering als je hierdoor overlijdt, blijvend invalide wordt of tandheelkundige kosten maakt voor jouw kinderen tot en met 18 jaar oud.

Wat is verzekerd?

De NN Ongevallverzekering keert eenmalig een bedrag uit als je letsel oploopt tijdens een ongeval, en daarbij blijvende invaliditeit oploopt of komt te overlijden. Ook worden tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval bij meeverzekerde kinderen tot en met 18 jaar oud vergoed.

Blijvende invaliditeit

De uitkering bij blijvende invaliditeit wordt bepaald door de mate waarin je blijvend invalide bent geworden door het ongeval. Als je bijvoorbeeld voor 50% blijvend invalide bent geworden, ontvang je 50% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van het door jou gekozen bedrag en vind je terug op je polisblad.

Keuze: overlijden

Als je overlijdt door een ongeval keren wij het verzekerde bedrag uit aan de begunstigde, of aan zijn of haar erfgenamen. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van het door jou gekozen bedrag en vind je terug op jouw polisblad.

Uitgebreide dekking

Je bent verzekerd als je blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Er is ook dekking als het ongeval het gevolg is van een lichamelijke of geestelijke ziekte. En onder een ongeval verstaat NN bijvoorbeeld ook een vergiftiging, verdrinking, verstikking, bevriezing, zonnesteek, uitputting of verhongering.

Wie is verzekerd?

Je kunt de NN Ongevallenverzekering afsluiten als alleenstaande, gezin zonder kinderen of gezin met kinderen.

Keuze: tandheelkundige kosten

Je kan tandartskosten als gevolg van een ongeval bij een kind tot en met 18 jaar meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd voor ongevallen die met opzet of door roekeloos gedrag van jezelf zijn ontstaan.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd als het ongeval ontstaat tijdens het beoefenen van risicovolle sporten.

Gevaarlijke beroepen

Je bent niet verzekerd als het ongeval plaatsvindt terwijl je een gevaarlijk beroep uitoefent.

Tijdelijke invaliditeit

Je bent niet verzekerd als je tijdelijk invalide bent door een ongeval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gevolgen van een medische behandeling

Als een medische behandeling gevolgen heeft, is er alleen dekking als het een ongeval was dat deze behandeling noodzakelijk maakte.

Motor- en brommerrijden

Tijdens het besturen van een motorrijtuig, bijvoorbeeld een brommer of motor, ben je verzekerd. Indien de motorinhoud 50 cc of meer is, moet je wel tenminste 23 jaar oud zijn.

Insectenbeten of -steken

Je bent niet verzekerd als je ziek wordt doordat je bent gebeten of gestoken door een insect en hierdoor ziektekiemen hebt binnengekregen. Het gaat hier bijvoorbeeld om lyme, malaria, vlektyfus, de pest of de slaapziekte.

Waar ben ik gedekt?

Je bent overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Na een ongeval met letsel of een overlijden moet je je houden aan de regels in onze voorwaarden. Je moet je bijvoorbeeld laten behandelen door een arts. En je moet je zo gedragen dat dit goed is voor je herstel. Geef veranderingen in je gezinssituatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop de verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.