Ongevallenverzekering Particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Met de ongevallenverzekering heeft u recht op een vergoeding als u of een medeverzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt. Nadat we de vergoeding hebben vastgesteld, betalen we deze in één keer uit.

Extra informatie

De ongevallenverzekering biedt extra financiële zekerheid. Uw gezin kan meeverzekerd worden. Tandartskosten voor kinderen tot en met 18 jaar door een ongeval kunnen meeverzekerd worden en u kunt kiezen om ook een uitkering bij overlijden door een ongeval mee te verzekeren.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, dan heeft u met de ongevallenverzekering recht op een vergoeding. Het maximaal te verzekeren bedrag is € 250.000,-. De uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Als u door een ongeluk een bepaald lichaamsdeel helemaal niet meer kunt gebruiken, dan krijgt u een percentage van uw verzekerd bedrag uitgekeerd. Zo ontvangt u bij het volledig verlies van een duim 25 % van het verzekerd bedrag, bij volledig verlies van het gehoor aan beide oren 60 %. De tabel met deze percentages vindt u in de polisvoorwaarden.
icon_overlijden

Keuze: overlijden

Bij overlijden vergoeden we een door u gekozen verzekerd bedrag. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 20.000,-.

Extra informatie

We betalen de vergoeding aan de begunstigden op uw polis. Staan er geen begunstigden op uw polis, dan betalen we de vergoeding aan uw echtgenoot of geregistreerde partner, of aan degene met wie u in gezinsverband samenwoonde.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt tandartskosten als gevolg van een ongeval bij een kind tot en met 18 jaar meeverzekeren.

Extra informatie

De tandheelkundige behandeling vergoeden we tot maximaal € 500,- per ongeval.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij ongevallen die met opzet of door roekeloos gedrag van uzelf zijn ontstaan. Of als het een gevolg is van het gebruik van alcohol of drugs, het uitoefenen van een gevaarlijke sport of van gevaarlijk werk.

Extra informatie

Tevens keren wij niet uit als de ongevallen die u krijgt, ontstaan doordat u een bestaande psychische- of lichamelijke aandoening heeft. In de polisvoorwaarden staat precies waar u wel en niet voor verzekerd bent.
icon_let-op

Let op

Kunt u door een ongeval een bepaald lichaamsdeel nog maar gedeeltelijk gebruiken? Dan keren we naar verhouding uit. Voor een voorbeeld, klik op ‘extra informatie’.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u bent verzekerd voor € 100.000,-. Na een ongeluk verklaart een arts dat uw been voor 10 % invalide is. Uw uitkering is dan: € 100.000,- (verzekerd bedrag) x 70 % (uitkeringspercentage invaliditeit van een been) x 10 % (deel van invaliditeit) = € 7.000,-. In dit geval zou u dus € 7.000,- uitbetaald krijgen.
icon_speciaal

Extra: wereldwijd verzekerd

Deze ongevallenverzekering biedt dekking over de hele wereld.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

Zodra u 75 jaar wordt eindigt uw verzekering. Als een medeverzekerde eerder dan u 75 wordt, vervalt voor hem of haar de dekking.