Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand als u betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook betalen we eventuele proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Een gespecialiseerde rechtshulpverlener (een jurist of advocaat) van SRK Rechtsbijstand (SRK N.V.) verleent de juridische hulp.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u zich wel of niet wil verzekeren. U kunt kiezen uit verschillende dekkingen.

Extra informatie

De Dekking Consument is verplicht. Verder kunt u kiezen voor de dekkingen • Wonen • Werk & Inkomen • Verkeer • Belastingen & Vermogensbeheer • Mediation bij echtscheiding

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld omdat u bent aangereden in de auto, op de fiets of als voetganger. Ook krijgt u hulp bij een conflict over de koop of verkoop van uw auto.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor uw tweede woning als die bestemd is voor uw eigen gebruik.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt, zoals een keuken of de inrichting van uw huis. Of bijvoorbeeld over een vakantieboeking of overeenkomst met uw telecom- en energiebedrijf.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

Erfenis: u krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat de rechtsbijstandverzekering is ingegaan. Scheiding: uw huwelijk of geregistreerde partnerschap moet minimaal drie jaar hebben geduurd.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij belastingaanslagen of over vermogensbeheer.

Stichting SRK

SRK verleent de juridische hulp. SRK is een advocatenkantoor met 260 gespecialiseerde juristen waaronder meer dan 60 advocaten.

Extra informatie

SRK geeft advies over uw juridische positie, voert onderhandelingen en correspondentie met de tegenpartij en verleent als het nodig is bijstand in een procedure bij de rechter.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Alleen conflicten die ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering zijn verzekerd. SRK behandelt uw zaak alleen als er een redelijke kans is om het gewenste resultaat te behalen. Bent u het niet met SRK eens? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillenregeling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Zodra de verzekering is ingegaan, zijn conflicten die daarna ontstaan direct verzekerd.

Extra informatie

Alleen als u de dekking Werk & Inkomen aanvraagt en een Sociale Verzekeringsuitkering ontvangt of in aanvraag heeft, dan geldt er een periode van 2 jaar waarin u nog geen gebruik mag maken van deze dekking. Voor de mediation dekking geldt een periode van 1 jaar.

Maximum kosten en drempel

Er zit geen maximum aan de kosten die SRK maakt voor uw juridische hulp. U krijgt ook juridische hulp als uw zaak over een klein bedrag gaat.

Extra informatie

Kiest u voor een rechtshulpverlener of advocaat van buiten SRK, dan zijn de kosten beperkt tot het kostenmaximum van € 30.000. De drempel waarvoor u juridische hulp ontvangt is standaard € 0. Deze bedragen kunnen afwijken als u een ander kostenmaximum (€ 15.000 of € 7.500) heeft opgegeven of de drempel heeft verhoogd naar € 500.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt SRK u om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. U kunt dan kiezen voor uw eigen specialist /advocaat van SRK óf voor een externe advocaat. SRK licht u hierover tijdig en duidelijk in.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms heeft u dekking in Europa en soms in de hele wereld.

Extra informatie

Dekkingsgebied per dekking en conflict: *Consument (basisdekking) - Conflict over onderwijs: Nederland - Conflict over reizen: hele wereld - Overige consumentenzaken: Europese Unie *Wonen Nederland *Werk & Inkomen Europese Unie *Verkeer heel Europa *Belastingen & Vermogensbeheer Nederland *Mediation bij echtscheiding Nederland

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij SRK voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

U verzekert zich van juridische ondersteuning door specialisten van SRK. Meld daarom altijd eerst uw zaak bij SRK. SRK gaat altijd eerst zelf voor u aan de slag. Schakel nooit zelf een advocaat in! 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.