Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat is wel en niet gedekt door deze schadeverzekering inzittenden?

icon_wat-is-een

Wat is een schadeverzekering inzittenden?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in uw auto. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.
icon_voor-wie

Voor wie?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers.
icon_letsel

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.
icon_schade-aan-spullen

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding en spullen die u in de auto bij u had.
icon_overlijden

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.
icon_invalide

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of de kosten van huishoudelijke hulp.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij vergoeden de schade als u tijdens het ongeval in uw auto bent. Maar ook bij het in- of uitstappen. Of als u onderweg uw auto repareert of iemand helpt.

Extra informatie

Ook als u zelf schuldig bent, of bij onduidelijkheid wie aansprakelijk is vergoeden wij de schade.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bijvoorbeeld bij schade aan personen in de bagageruimte van uw auto. Of bij schade die ontstaat omdat een bestuurder de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.
icon_geld

Geld, cheques, creditcards

U ontvangt geen vergoeding voor schade aan geld dat u (of een medeverzekerde) bij u draagt of dat in de auto ligt.
icon_autoschade

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.
icon_smartegeld

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade, maar niet bij overlijden.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.
icon_let-op

Let op

Droeg u of één van uw passagiers geen autogordel tijdens het ongeluk? Dan wordt de uitkering 25% lager.

Extra informatie

Zitten er meer personen in uw auto dan wettelijk is toegestaan? Dan krijgt u bij schade slechts een deel van het schadebedrag vergoed.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

U kunt altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit of u (of uw medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk bent.
icon_maximum

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.