Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan jouw aanhangwagen of oplegger.

Wat is verzekerd?

Je kan kiezen uit verschillende modules. Hieronder een overzicht.

Keuze: beperkt Casco

Je bent verzekerd voor schade aan jouw aanhangwagen door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door jou veroorzaakte botsing.

Accessoires

Schade aan accessoires van de aanhangwagen die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de aanhangwagen en voor zover deze zaken zich aan, op of in de aanhangwagen bevinden zijn gedekt.

Belettering/Zeilen

Schade aan belettering, zeilen/afdeknetten en bevestigingsmaterialen is standaard (aanvullend) gedekt. Gemaximeerd tot 25% van het verzekerde bedrag.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Diefstal of totaal verlies

Bij diefstal en totaal verlies van de aanhangwagen binnen één jaar na aanschaf vergoeden we de aanschafprijs in plaats van de dagwaarde.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt je er niet uit? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Schade tijdens verhuur

Er is geen dekking voor schade die ontstaat terwijl de aanhangwagen is verhuurd.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen die in de aanhangwagen aanwezig waren, is niet verzekerd.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

De aansprakelijkheid voor schade door de aanhangwagen aan een ander is niet gedekt. Dit is namelijk gedekt door de verzekering van het trekkende voertuig.

Schade tijdens verhuur

Er is geen dekking voor schade die ontstaat terwijl de aanhangwagen is verhuurd.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen die in de aanhangwagen aanwezig waren, is niet verzekerd.

Geleidelijk ontstane schade

Schade die geleidelijk is ontstaan, zoals door slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en corrosie (roestvorming) is niet verzekerd.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kan je zelf kiezen.

Beveiliging

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met je gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Reparatie

We vergoeden de kosten van de reparatie. Bij totaal verlies vergoeden we de dagwaarde min de restwaarde van de aanhangwagen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in dezelfde landen als het voertuig dat de aanhangwagen trekt. Op de Groene Kaart van het trekkende motorrijtuig staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt en als je een schade meldt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. Je mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schade. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kiest of je de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via je verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doet je schriftelijk of per e-mail.