Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan de aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe aanhanger krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 2 jaar is ontstaan en bij de maatschappij is gemeld. Bij een tweedehands aanhanger krijgt u de dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de aanhanger is beveiligd door een SCM-goedgekeurd disselslot en/of wielklem.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de laatst geldende cataloguswaarde of de waarde van een nieuwe, vergelijkbare aanhanger. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U hebt recht op transport van de (teruggevonden) aanhangwagen naar het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf. De maatschappij vergoedt ook de noodzakelijke bergings- en stallingskosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Eigen risico

Het eigen risico is € 90,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw groene kaart staan.

Extra informatie

Is een land doorgestreept op de groene kaart? Dan bent u niet verzekerd in dat land.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.