Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U kiest voor een verzekerd bedrag van 1 mln of 2,5 mln euro.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor u, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of een werkster) en uw huisdier is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar, tijdens oppassen of logeren bij iemand anders is verzekerd tot maximaal € 12.500,-.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 12.500,- verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te verplaatsen. De machine gaat stuk omdat u hem per ongeluk laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op en brengt een fietser ten val.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar en bewoner zijn van de woning. Het geldt dus niet voor een huurwoning.

Niet aansprakelijk en toch dekking

In sommige gevallen bent u niet aansprakelijk en heeft u toch dekking tot € 12.500,-. Bijvoorbeeld in geval van schade tijdens een vriendendienst, sport en spel, logeren / oppassen en verzorgen van een huisdier.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gezinsleden en andere huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is wel verzekerd.

Schade door auto

Schade met of door uw auto is niet gedekt. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u dan kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer? Dan bent u ook vrijwel nooit aansprakelijk. Toch heeft u wel dekking tot € 12.500,-. Opzettelijk veroorzaakte schade is nooit verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Een kleine onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk wordt niet als betaling beschouwd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag gemaximeerd op € 12.500,-.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.