Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je als particulier in een privésituatie per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. 

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade als je als particulier in een privésituatie per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. 

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt door meeverzekerde kinderen jonger dan 14 jaar, tijdens oppassen of logeren bij familie, vrienden of kennissen is verzekerd. Indien je volgens de wet niet aansprakelijk bent, ben je verzekerd tot € 12.500 per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 12.500 verzekerd per gebeurtenis. De schade wordt ook vergoed als je hiervoor niet aansprakelijk bent. 

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren aan iemand anders veroorzaken, is verzekerd als je daarvoor aansprakelijk bent. 

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning waar je zelf in woont in Nederland is verzekerd. 

Extra informatie

Je bent ook verzekerd voor een schade door jouw eigen woning als een deel van jouw woning is verhuurd. 

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is verzekerd tot € 12.500 per gebeurtenis. Schade aan gehuurde spullen en geleende motorrijtuigen, (sta)caravans, aanhangwagens, vaartuigen en luchtvaartuigen is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Schade veroorzaakt tijdens sport of spel is verzekerd. Je bent ook verzekerd als er schade of letsel is ontstaan aan een medesporter of medespeler als je daarvoor aansprakelijk bent. Wanneer je volgens de wet niet aansprakelijk bent ben je verzekerd tot € 12.500 per gebeurtenis.

Keuze: Hoogte van de dekking

Je kunt zelf de hoogte van het verzekerde bedrag bepalen. Je kunt kiezen uit € 1.000.000 of € 2.500.000. 

Verzekerde personen

Deze verzekering is voor jou, jouw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair, tuinman of werkster) en jouw huisdier zijn verzekerd. Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en ongetrouwde familieleden die in gezinsverband bij jou wonen. Ook meerderjarige ongetrouwde kinderen die bij jou thuiswonen of voor studie buitenshuis wonen zijn verzekerd.

Extra informatie

Jouw huispersoneel is alleen verzekerd als hun aansprakelijkheid te maken heeft met de werkzaamheden die zij voor je uitvoeren.

Wat is niet verzekerd?

Schade door auto

Je bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door jouw auto. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Dit valt onder jouw verplichte WA verzekering van de auto, motor of brommer.

Extra informatie

De WA verzekering is de verplichte verzekering voor je auto, motor of brommer. Wanneer je bijvoorbeeld met je auto schade veroorzaakt aan (spullen van) anderen, zal de WA autoverzekering deze schade vergoeden.

Schade tijdens werk

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat terwijl of doordat je betaald werk doet. Eventueel is jouw werkgever daarvoor aansprakelijk. We maken hierbij een uitzondering voor vakantie-, bijbaantjes, stages van schoolgaande of studerende kinderen.

Schade door opzet of een misdrijf

Je bent niet verzekerd wanneer de schade is ontstaan door opzet of een misdrijf.

Extra informatie

Er is sprake van opzet als je iets doet of niet doet waarbij je de bedoeling hebt schade te veroorzaken of zeker weet dat er schade ontstaat of de kans dat er schade onstaat voor lief neemt. Deze opzetuitsluiting geldt ook bij groepsaansprakelijkheid (als je niet zelf maar wel iemand in een groep waarvan je deel uitmaakt iets doet of niet doet) en bij alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico

Schade van verzekerden onderling

Je bent niet verzekerd voor schade aan jouw eigen spullen of die van andere verzekerden. Je bent wel verzekerd wanneer je een andere verzekerde per ongeluk verwondt.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd over de hele wereld.

Extra informatie

Voor schade door een tweede woning, recreatiewoning, stacaravan en/of volkstuinhuisje ben je alleen verzekerd als dat in Europa staat. Voor schade veroorzaakt door drones of modelvliegtuigen ben je alleen verzekerd in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van aanrijding of aanvaring en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen in jouw gezinssituatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekering-opzeggen.htm.