Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Daarnaast wordt schade aan uw eigen auto door specifieke oorzaken vergoedt.

Extra informatie

U  kunt kiezen uit de varianten Basis en Plus.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert schade aan zaken van een ander en aan personen (letselschade).                            

Extra informatie

Voorbeeld: u veroorzaakt schade met uw auto aan andere weggebruikers, zoals auto's, fietsen en personen. Of schade aan vangrails, wegen en huizen.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met de Hulpdienst. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Extra informatie

Voorbeelden van hulpverlening na een ongeval: slepen en bergen van uw auto, repatriëring (vervoer naar huis), noodreparaties langs de weg, opsturen van onderdelen en vergoeding van extra verblijfskosten in het buitenland.

Diefstal of total loss

U bent verzekerd voor diefstal van uw auto of als deze total loss is door een gebeurtenis die onder de Beperkt casco-dekking valt. Onder voorwaarden hebt u recht op de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.

Reparatie

Bij alle schade hebt u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Kiest u voor de Select Autoschade Service? Dan profiteert u van een aantal voordelen.

Extra informatie

Voordelen Select Autoschade Service: gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie en wij betalen de rekening direct aan de schadehersteller.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd voor brand-, storm- en natuurschade. Dit is onder andere schade door hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier.

Extra informatie

Bij  schadeherstel via onze Select Schade Service profiteert u van een aantal voordelen.

Ruitschade

U bent verzekerd voor schade aan uw autoruiten door breken of barsten.

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Ruitschade Service profiteert u van een aantal voordelen.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van uw auto en diefstal uit de auto (inbraak). Ook joyriding is verzekerd.

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Schade Service profiteert u van een aantal voordelen.

Keuze: pechhulp

Pech onderweg? Met de module Pechhulp Nederland verzekert u zich van hulp als u niet verder kunt rijden met uw auto.

Extra informatie

U neemt bij pech altijd contact op met de Hulpdienst. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Keuze: aanvullende verzekeringen

U kunt naast de module Pechhulp Nederland de volgende aanvullende modules afsluiten: Schade inzittenden, Ongevallen inzittenden en Verkeersrechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u dat ook de schade aan uw auto wordt vergoed die u zelf veroorzaakt, als de auto wordt aangereden, in het water terechtkomt of wordt beschadigd door vandalisme? Kies dan voor onze Volledig casco-verzekering.

Eigen risico

U hebt alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. Op uw polis staat hoe hoog dat is.

Extra informatie

U kunt zelf de hoogte van uw eigen risico kiezen. De mogelijkheden van de  Autoverzekering Basis en Plus zijn: geen eigen risico, € 150,-, € 300,- € 500,-, € 750,- of € 1000,-. Bij schadeherstel via onze Select Schade Service profiteert u van een aantal voordelen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan.

Extra informatie

Is een land doorgestreept op de groene kaart? Dan bent u niet verzekerd in dat land.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.