Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bedrijfsauto('s). Dit zijn de personen- en bestelauto’s die voor je bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bedrijfsauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bedrijfsauto schade veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en joyriding wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door jezelf veroorzaakte botsing.

Hulpverlening

Is je auto beschadigd? En kan je daardoor niet verder rijden? Dan heb je recht op hulpverlening. Denk hierbij aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Bij een volledig Cascodekking ben je ook verzekerd voor hulp bij pech onderweg buiten Nederland.

Auto-elektronica en/of accessoires

Auto-elektronica en accessoires zijn standaard meeverzekerd, evenals voertuigaanpassingen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Keuze: schade inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Opzet, rijden zonder rijbewijs en verhuur

Schade door opzet, bij rijden zonder rijbewijs of tijdens verhuur van uw auto is niet verzekerd. Dat geldt ook bij opzettelijk handelen of nalaten door gebruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kan je zelf kiezen. Er is geen verhoogd eigen risico voor jeugdige bestuurders. Voor de dekking WA geldt geen eigen risico.

Beveiliging

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met je gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Reparatie

Als je een ruitreparatie laat uitvoeren door een Glasgarant- of Schadegarantbedrijf geldt er geen eigen risico. Als de ruit vervangen moet worden, wordt er  175,- in mindering gebracht op het eigen risico als je dit bij een Glasgarant- of Schadegarantbedrijf laat doen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Bij je polis krijgt je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt en als je een schade meldt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kiest of je de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via je verzekeringsadviseur.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kan je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in je polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.