Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Ben je WA Extra of WA Casco verzekerd en is je bromfiets gestolen? Dan vergoeden wij de dagwaarde die je bromfiets had vlak vóór de diefstal. Als je bromfiets total loss is door een verzekerde gebeurtenis, dan vergoeden wij de dagwaarde die je bromfiets had vlak vóór de schade, onder aftrek van de restanten.

Keuze: schade door brand of natuur

Dekking WA Extra dekt in bepaalde gevallen de schade aan je eigen bromfiets. Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Met de dekking WA Casco ben je niet alleen verzekerd voor schade aan je bromfiets door diefstal en natuur, maar ook voor elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je per ongeluk met je bromfiets ergens tegenaan rijdt.

Keuze: ongevallenverzekering opzittenden

Deze dekking keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Verzekerde sommen:
Overlijden  7.500 en blijvende invaliditeit  25.000

Keuze: schadeverzekering opzittenden

Deze dekking vergoedt schade voor opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets, tot maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstandverzekering Verhaalservice

Deze dekking biedt hulp bij het verhalen van schade aan je bromfiets en bagage.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling, snelheidsproeven of behendigheidsritten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je eigen risico op de dekking WA Extra of WA Casco hangt af van de cataloguswaarde van je bromfiets.

Bestuurder jonger dan 24 jaar

Heb je de dekking WA Casco afgesloten en is de bestuurder jonger dan 24 jaar op het moment dat schade ontstaat? Dan wordt het op de polis vermelde eigen risico verhoogd met  250.

Beveiliging

Bij diefstal of joyriding kunnen beveiligingseisen van kracht zijn. Als je hier niet aan voldaan hebt, dan volgt er geen uitkering.

Waar ben ik gedekt?

Bij jouw polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.