Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het gaan om de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen en kopieerapparatuur.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade zoals vallen, stoten en inductie. En schade door brand, diefstal of kortsluiting.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de nieuwwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest en slijtage.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Extra kosten

Reconstructiekosten

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat als ze zich bevinden in uw bedrijfsgebouw.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.