Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring (naar huis brengen).

Extra informatie

U kunt deze verzekering uitbreiden met zes aanvullende modules: ongevallen, medische kosten, geld & cheques, annulering, hulpverlening motorrijtuig en zakenreis.

Keuze: medisch

Medische kosten, aanvullend op uw zorgverzekering.

Bagage

Wij vergoeden schade aan, verlies en diefstal van reisbagage en reisdocumenten per reis tot maximaal € 3.750,- per verzekerde.

Extra informatie

Alleen bij schade aan of verlies van bagage is er een eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 70,- per gebeurtenis.

Bijzondere sporten

Gaat u op wintersport of duiken? Ook dan bent u verzekerd bij schade. Medische kosten moet u wel extra meeverzekeren.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale. Hier valt onder andere onder: vervangend vervoer en vervoer van uw eigen auto of camper naar huis.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt en kan de reis niet doorgaan door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of overlijden? Of bent u al op uw bestemming en moet u eerder terug naar huis? Dan moet u uw reis annuleren. Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd voor de kosten.

Extra informatie

De maximale vergoeding is € 1.500,- per persoon per reis, onafhankelijk van het aantal personen. U hebt geen eigen risico.

Keuze: stel zelf uw verzekering samen

De Doorlopende reisverzekering biedt zes modules waarmee u zelf uw verzekering kunt uitbreiden. Hebt u deze modules niet nodig? Dan betaalt u hier ook niet voor.

Extra informatie

De modules zijn: Geneeskundige (medische) kosten, Ongevallen, Doorlopende annuleringsverzekering, Hulpverlening motorrijtuig, Geld & cheques en Zakenreizen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude keren wij niet uit. Ook bent u niet verzekerd bij schade tijdens vrijwilligerswerk.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is de reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade.

Eigen risico

Alleen bij schade aan of verlies van bagage is er een eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 70,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal een betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.