Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt maar kan deze onverwachts niet doorgaan, dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u een reis moet afbreken krijgt u een vergoeding. Dit geldt ook bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Ook betaalde overnachtingen in Nederland zijn verzekerd.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad en overlijden tot de 3e graad. Ook keren we uit als bij de rechtbank een aanvraag voor echtscheiding is ingediend of het samenlevingscontract wordt ontbonden.

Extra informatie

Familie in de 1e graad zijn ouders of kinderen. Familie in de 2e graad zijn broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad zijn ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan heeft gekregen. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. Of als u voor uw werk plotseling terug moet (noodgeval).

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt of als u schade heeft aan uw woning.

Goede vriend(in)

We keren ook uit als tijdens uw reis of maximaal twee weken voor uw vertrek een goede vriend(in) overlijdt. Je kon dit bij het boeken niet zien aankomen.

Wat is niet verzekerd?

  • U ontvangt geen vergoeding als u voor het boeken van de reis al wist of kon verwachten dat u de reis zou moeten annuleren.

Extra informatie

We vergoeden uw kosten ook niet als u deze Annuleringsverzekering meer dan veertien dagen na het boeken van uw reis en/of accommodatie heeft afgesloten.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u alleen een vergoeding voor het onderdeel dat uitvalt, en niet voor de andere delen.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Maximaal € 5.000 per persoon per reis. Lagere bedragen van  € 2.500 of € 1.500 zijn ook mogelijk. Uw premie wordt dan lager.

Voor wie?

U kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen. 

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of voor een wereldwijde dekking.

Extra informatie

Kies dekkingsgebied (Europa) als u uitsluitend op vakantie gaat binnen Nederland, Europa inclusief de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Turkijke en de volgende niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Marokko en Tunesië. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw dekking begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens de reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de dekking door, ook na de einddatum.

Extra informatie

De reis mag maximaal 90 of 180 dagen duren. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.