Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

We vergoeden het deel van de zorgkosten die uw zorgverzekering niet dekt.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 2.500,- per persoon per reis. Sommige bagage is voor een maximumbedrag verzekerd. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Deze kunt u vinden op bladzijde 26 in dit overzicht. 

Een overzicht vind u hier.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Kies dan voor uitbreiding wintersport. Dan vergoeden we ook de kosten van hulpverlening zoals vervoer van de piste en een gipsvlucht. Bovendien is schade aan eigen of gehuurd ski- of snowboardmateriaal verzekerd tot € 5.000,-.

Extra informatie

Langlaufen is standaard verzekerd, hiervoor hoeft u geen wintersportdekking af te sluiten.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. Schade aan, of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit. Bij overlijden is dit € 37.500,- per verzekerde. De uitkering bij blijvende invaliditeit verschilt per persoon en situatie tot een maximum van € 50.000,-. Onze medisch adviseur stelt dit bedrag vast door een (medisch) onderzoek.

Extra informatie

De uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een verkeersongeval waarbij u zelf een motor of scooter bestuurde met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc is maximaal € 25.000,-.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

U kunt de annuleringsverzekering afsluiten vóór of binnen 14 dagen na het boeken van uw reis en/of accommodatie. Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering’.

Dekking uitbreiden

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor wintersport, automobilistenhulp en annulering.

Keuze: Automobilistenhulp

Met deze dekking bent u verzekerd voor:
• hulp als uw motorvoertuig of aanhanger tijdens uw reis uitvalt;
• hulp als de bestuurder van uw motorvoertuig uitvalt door bijvoorbeeld een vervangende bestuurder;
• een vergoeding van de kosten van deze hulp.

Extra informatie

U heeft deze hulp in Europa inclusief de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Turkijke. En ook in Algerije, Egypte, Israël, Marokko en Tunesië. In Albanië, Groenland en Nederland geldt deze hulp niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of beoefenen van gevaarlijke sporten. 

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0,- / € 50,- of € 100,- per gebeurtenis.

Voor wie?

U kunt de doorlopende reisverzekering aflsuiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Extra informatie

Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. Kinderen die onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor hun studie uitwonend zijn, zijn ook meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of een wereldwijde dekking.

Extra informatie

Kies dekkingsgebied (Europa) als u uitsluitend op vakantie gaat binnen Nederland, Europa inclusief de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Turkijke en de volgende niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Marokko en Tunesië. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.