Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Garageverzekering beschermt garagehouders en autodealers tegen de financiële gevolgen van schade door de bedrijfsvoering. Als een van uw auto’s betrokken raakt bij een aanrijding, bijvoorbeeld. Als u de dure camper van een klant beschadigt. Of als een medewerker of klant letsel oploopt.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. De verzekerde bedragen staan in de polis. De verzekering bestaat uit een aantal modules.

Keuze: aansprakelijkheid bedrijf

U bent verzekerd voor schade die u of uw medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als u daarvoor aansprakelijk bent.

Keuze: aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Een WA-verzekering is voor iedere eigenaar van een auto wettelijk verplicht. Met deze module voldoet u aan deze wettelijke verplichting.

Keuze: rechtsbijstand

Deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw bedrijfsauto's en aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie.

Keuze: schade aan voertuigen van klanten

U bent verzekerd voor schade aan auto’s die uw klanten aan uw bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud.

Keuze: casco

U bent verzekerd voor schade aan eigen voertuigen en voertuigen die u verkoopt namens een fabrikant of importeur (consignatie).

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door gebruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade niet vergoed krijgt of de schade moet terugbetalen.

Schade tijdens verhuur

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor sommige rubrieken geldt een eigen risico.

Preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventiedie wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor schade die is ontstaan binnen Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.