Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt garagehouders en autodealers tegen de financiële gevolgen van schade door de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als een van uw auto’s betrokken raakt bij een aanrijding, u de dure camper van een klant beschadigt of als een medewerker of klant letsel oploopt.

Wat is verzekerd?

De verzekering bestaat uit een aantal modules. U kiest zelf waarvoor u verzekerd wilt zijn. De verzekerde bedragen staan in uw polis.

Aansprakelijkheid bedrijf

U bent verzekerd voor schade die u of een medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als u daarvoor aansprakelijk bent.

Keuze: aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Met de dekking Aansprakelijkheid Motorrijtuigen bent u verzekerd voor schade aan anderen of andermans zaken. Het gaat om schade die is veroorzaakt met uw motorrijtuig of met een motorrijtuig van een klant dat aan uw bedrijf is toevertrouwd voor reparatie of onderhoud. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw motorrijtuigen en aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie.

Keuze: schade aan voertuigen van klanten

U bent verzekerd voor schade aan voertuigen die uw klanten aan uw bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud.

Keuze: casco

Met de dekking Casco bent u verzekerd voor schade aan eigen motorrijtuigen of een motorrijtuig voorzien van uw handelaarskenteken.

Keuze: handelsvoorraad motorrijtuigen

U kunt kiezen voor het verzekeren van schade aan de handelsvoorraad en motorrijtuigen in consignatie namens de fabrikant of importeur.

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde werkmaterieel, tot maximaal  1.000.000. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: werknemerschade

Met deze dekking zijn uw werknemers verzekerd voor schade die ze bij een ongeval tijdens hun werk oplopen maar waarvoor u als werkgever niet aansprakelijk bent. Ze zijn verzekerd voor de schade als gevolg van een ongeval tijdens het werk, in het verkeer en tijdens bedrijfsuitjes en zakenreizen. Ook schade tijdens woon-werkverkeer is meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade tijdens verhuur

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat als een motorrijtuig wordt verhuurd, tenzij het wordt verhuurd als vervangend motorrijtuig tijdens een reparatie of onderhoud aan het motorrijtuig van de klant.

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd

Schade en kosten door het opnieuw moeten verrichten van de door u eerder verrichte werkzaamheden of diensten is niet verzekerd.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Iedere rubriek kent een eigen reeks van eigen risico's. De meest voorkomende eigen risico's varieren tussen de  500,-,  1.000,-,  2.500,- en  5.000,-. Vraag naar de mogelijkheden bij uw verzekeringsadviseur.

Preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom

Als u of een andere verzekerde een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom oploopt, is de vergoeding per gebeurtenis beperkt tot maximaal  5.000,-.

Schade aan voertuigen van klanten door brand, brandblussing of ontploffing

Bij schade aan voertuigen van klanten door brand, brandblussing of ontploffing bent u verzekerd voor maximaal  500.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Met de dekking Aansprakelijkheid bent u verzekerd in Europa. Met de dekking Opzicht klantvoertuigen en dekking Handelsvoorraad motorrijtuigen bent u verzekerd in Nederland. Met de dekkingen WAM en Casco bent u verzekerd in de landen die op de groene kaart staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet beëindigen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. De verzekering eindigt dan een maand daarna, of zoveel later als u wenst. U kunt de verzekering schriftelijk of per e-mail beëindigen.