Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Extra informatie

Bij deze verzekering kiest u uit drie verzekerde bedragen: € 25.000,-, € 50.000,- en € 75.000,-.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt het bedrag ook aan iemand anders toewijzen.

Extra informatie

Bij alle pakketten van de Gezinsongevallenverzekering is het verzekerde bedrag bij overlijden € 5.000,-.

Uitgebreide dekking

U bent wereldwijd verzekerd. Ook bent u verzekerd bij een ongeval op uw werk of als het ongeval het gevolg is van ziekte.

Extra informatie

Sommige beroepen kennen (te) veel risico’s. Daarom zijn ongevallen op het werk bij sommige beroepen niet verzekerd. Zoals het beroep van brandweerman en piloot.

Keuze: verhoogde uitkering bij invaliditeit

Bij de Gezinsongevallenverzekering kiest u uit een basisuitkering of een verhoogde uitkering bij invaliditeit. Voor de verhoogde uitkering betaalt u extra premie.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Ook ongevallen die het gevolg zijn van een aantal zeer risicovolle sporten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering kunt u afsluiten tot 65 jaar.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.