Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. We verzekeren schade door gebeurtenissen zoals schade door brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm en lekkage, vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

De spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, boeken, (audio)apparatuur, sieraden, keukengerei, kleding, gordijnen. 

Let op! Mobiele elektronica (zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices) worden niet tot de (audio)apparatuur gerekend en zijn ook niet verzekerd. Wilt u deze verzekeren? Kies dan voor de dekking Mobiele Elektronica.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat op de polis staat en waarvoor u maximaal bent verzekerd. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 10 jaar oud zijn. Voor spullen ouder dan 10 jaar of tweedehands spullen ontvangt u de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 6.000,-. Hebben uw sieraden een hogere waarde en wilt u die verzekeren? Dan kunt u een hoger bedrag verzekeren. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Als u een hoger bedrag heeft verzekerd, dan geldt het afgesproken hogere bedrag als maximum. Blijkt bij diefstal dat het verzekerde bedrag nog steeds lager is dan de uiteindelijke schade. Dan verhogen wij de vergoeding met maximaal 25%.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard verzekerd tot maximaal € 12.000,-. Heeft u een hogere waarde en wilt u die verzekeren? Dan kunt u een hoger bedrag verzekeren. Let op! Onder deze spullen vallen geen smartphones, tablets en laptops en wearable devices, zoals smartwatches en smartglasses. 

Keuze: spullen buiten huis

Uw spullen zijn standaard buiten uw huis beperkt verzekerd. Voor een ruimere dekking kunt u kiezen voor de Mobiele Elektronica en of Buitenshuisverzekering. 

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Val en stootschades aan mobiele elektronica zijn niet verzekerd tenzij u kiest voor de dekking Mobiele Elektronica.

Keuze: Buitenshuis

Uw sieraden, audiovisuele- en computerapparatuur, sportuitrustingen en muziekinstrumenten zijn buiten uw huis beperkt verzekerd. Wilt u deze uitgebreid meeverzekeren? Dan kunt u kiezen voor de dekking Buitenshuis. Met deze dekking zijn deze spullen wereldwijd verzekerd tot maximaal de bedragen die op uw polis staan per schade.

Extra informatie

Let op! Mobiele elektronica (zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices) worden niet tot de (audio)apparatuur gerekend en zijn ook niet verzekerd. Wilt u deze verzekeren? Kies dan voor de dekking Mobiele Elektronica.

Keuze: Mobiele Elektronica

Uw mobiele elektronica zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices zijn op de Inboedelverzekering niet verzekerd. Wilt u deze meeverzekeren? Dan kunt u kiezen voor de dekking Mobiele elektronica. Met deze dekking is schade aan de smartphones, tablets, laptops en wearable device wereldwijd verzekerd tot maximaal € 7.500,- per schade.

Keuze: Garantie tegen Onderverzekering

Wanneer het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van uw spullen, dan bent u onderverzekerd. Bij schade ontvangt u dan een te lage schadevergoeding. Vul bij aanvraag de inboedelwaardemeter in, dan krijgt u garantie tegen onderverzekering, zo bent u bij schade altijd voldoende verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Mobiele Elektronica

Mobiele elektronica zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices zijn standaard niet verzekerd. U kunt ervoor kiezen om deze mee te verzekeren met de dekking Mobiele Elektronica

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle schades zijn gedekt. Zo bent U bijvoorbeeld niet verzekerd voor verlies van spullen omdat u die bent kwijtgeraakt.

Extra informatie

Ook ontvangt u geen vergoeding voor voorzienbare, te verwachten gebeurtenissen of geleidelijk ontstane schade.

Eigen risico

Bij deze verzekering is een eigen risico van toepassing van € 50,- per gebeurtenis

Extra informatie

U kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico van: € 100, € 150, € 200 of € 250. Uw premie wordt dan lager.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.