Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

U kunt kiezen uit de dekkingen Comfort en All Risk. Kiest u voor de dekking All Risk? Dan bent u ook verzekerd als u of uw gezinsleden per ongeluk zelf schade veroorzaken aan uw spullen.

Wat is verzekerd?

De Inboedelverzekeringen Comfort en All Risk verzekeren uw spullen zoals meubels, kleding, sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, muziekinstrumenten, kunst en antiek.

Verzekerd bedrag

We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Zijn deze bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijgt u de dagwaarde. Voor kunst en antiek geldt de zeldzaamheidswaarde.

Extra informatie

Nieuwwaarde is het bedrag waarvoor u de spullen nieuw kunt kopen. Dagwaarde is de waarde van de spullen vlak voor het moment van de schade.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Binnenshuis zijn uw sieraden standaard verzekerd tot € 6.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

Extra informatie

Buitenshuis zijn uw sieraden verzekerd als u kiest voor de module Buiten het huis. Hiervoor geldt een ander verzekerd bedrag dan binnenshuis.

(Audio-) apparatuur

Binnenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur standaard verzekerd tot € 12.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

Extra informatie

Buitenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur verzekerd als u kiest voor de module Buiten het huis. Hiervoor gelden andere verzekerde bedragen.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden schade aan spullen in schuren, tuinen en op balkons.

Extra informatie

Hiervoor gelden andere voorwaarden dan bij schade binnenshuis.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is standaard verzekerd met de inboedelverzekering All Risk.

Keuze: stel zelf uw verzekering samen

De Inboedelverzekering biedt zeven modules waarmee u zelf uw verzekering kunt uitbreiden. Hebt u deze modules niet nodig? Dan betaalt u hier ook niet voor.

Extra informatie

De modules zijn: Huurdersbelang (verzekert aangebrachte verbeteringen in uw huurwoning), Eigenaarsbelang (verzekert aangebrachte verbeteringen in uw appartement, niet verzekerd via VVE), Tijdelijke verhuur (verzekert verhuur van uw woning), Bedrijfsinventaris ZZP (verzekert inventaris van zzp'ers met activiteit aan huis), Glas en Buiten het huis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke inboedeldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

U hebt een standaard eigen risico van € 100,-. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico aan te passen. Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan betaalt u minder premie.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0,-, € 100,- (standaard), € 250,- en € 500,-. Kiest u voor Direct Schadeherstel? Dan halveert uw (vrijwillige) eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/spullen in uw woning.

Extra informatie

Op het polisblad staat vermeld op welk adres uw inboedel verzekerd is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.