Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert schade aan zaken van een ander en aan personen (letselschade).

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met de Hulpdienst. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Op uw groene kaart staat in welke landen u hulp buiten Nederland krijgt.

Extra informatie

Voorbeelden van hulpverlening na een ongeval: slepen en bergen van uw motor, repatriëring (vervoer naar huis), noodreparaties langs de weg, opsturen van onderdelen en vergoeding van extra verblijfskosten in het buitenland.

Diefstal of total loss

Bij diefstal (verzekerd vanaf de WA + Mini-Cascodekking) en total loss van de motor hebt u recht op de nieuwwaarde totdat de motor 3 jaar oud is. Bij een tweedehands motor krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Mini-Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd onder de Mini-Cascoverzekering. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is. Ook joyriding is verzekerd.

Keuze: schade aan eigen motor

Wilt u dat ook de schade aan uw motor wordt vergoed die u zelf veroorzaakt, als de motor wordt aangereden, in het water terechtkomt of wordt beschadigd door vandalisme? Kies dan voor de Cascoverzekering.

Keuze: extra modules

U kunt bij de Motorverzekering aanvullende modules verzekeren. Dit zijn Rechtsbijstand Motorrijtuig, Ongevallen Opzittenden en Accessoires.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

De Motorverzekering kent geen module Pechhulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal (verzekerd vanaf de WA + Mini-Cascodekking) wordt alleen vergoed als uw motor voldoet aan de beveiligingseisen.

Eigen risico

Voor schade onder de module Wettelijke Aansprakelijkheid hebt u geen eigen risico. Uw eigen risico voor de modules Diefstal, Aanrijding, Brand, Storm en Natuur is € 135,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw groene kaart staan.

Extra informatie

Is een land doorgestreept op de groene kaart? Dan bent u niet verzekerd in dat land.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.