Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Ook schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt is meeverzekerd bij de Opstalverzekering All Risk.

Wat is verzekerd?

De Opstalverzekering verzekert uw woonhuis, garage en schuur bij schade. Door de waardegarantie bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag van uw woonhuis is gebaseerd op de herbouwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten, kunt u meeverzekeren. Bij de All Risk dekking is glasschade standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin door onder andere brand, explosie en directe blikseminslag is standaard verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is onder voorwaarden standaard verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme in uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Als iemand uw woning binnendringt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven en beschadigt uw woning opzettelijk of vernielt uw woning uit vernielzucht.

Keuze: stel zelf uw verzekering samen

De Opstalverzekering biedt drie modules waarmee u zelf uw verzekering kunt uitbreiden. Hebt u deze modules niet nodig? Dan betaalt u hier ook niet voor.

Extra informatie

De drie modules zijn: Tijdelijke verhuur (verzekert verhuur van uw woning op basis van Comfortdekking), Duurzaam wonen (verzekert zonnepanelen en zonneboilers) en Glas.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke opstaldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

U hebt een standaard eigen risico van € 100,-. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico aan te passen. Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan betaalt u minder premie.

Extra informatie

U kunt kiezen uit een eigen risico van € 0,-, € 100,-, € 250,- of € 500,-. Bij stormschade hebt u altijd een eigen risico van € 300,-. Kiest u voor een hoger eigen risico dan het standaard eigen risico? Dan vervalt het eigen risico voor stormschade. Laat u de schade repareren via Direct Schadeherstel? Dan halveert uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis.

Extra informatie

Op het polisblad staat vermeld welke woning verzekerd is, en op welk adres.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.