Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS als u betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook betalen we eventuele proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Een gespecialiseerde rechtshulpverlener (een jurist of advocaat) van DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. verleent de juridische hulp.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u zich wel of niet wil verzekeren. De Dekking Consument is verplicht. Hiermee heeft u o.a. juridische bijstand over o.a. consumentenaankopen en conflicten over een erfenis of adoptie. 

Extra informatie

Verder kunt u kiezen voor de dekkingen 'Verkeer', 'Wonen', 'Werk & Inkomen', 'Mediation bij echtscheiding' en 'Belastingen & Vermogensbeheer'.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld omdat u bent aangereden in de auto, op de fiets of als voetganger. Ook krijgt u hulp bij een conflict over de koop of verkoop van uw auto.

Extra informatie

U krijgt alleen hulp bij een conflict over een tweedehands auto als er sprake is van een BOVAG-garantie of een garantie die daarmee overeenkomt. Let op! De dekking 'verkeer' heeft veel overlap met de rechtsbijstandsverzekering die u bij uw auto kunt afsluiten. Beide dekkingen geven juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Kijk goed of u niet dubbel verzekerd bent.

Keuze: letsel

Juridische hulp als een verzekerde letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor uw tweede woning als die bestemd is voor uw eigen gebruik.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever, uitkeringsinstantie of over uw pensioen.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt, zoals een keuken of de inrichting van uw huis. Of bijvoorbeeld over een vakantieboeking of overeenkomst met uw telecom- en energiebedrijf.

Keuze: familie en relaties

Bij de module 'Mediation bij echtscheiding' krijgt u professionele begeleiding bij de verdeling van bezittingen, bepaling van alimentatie en eventueel bij het vaststellen van de voogdij en omgangsregelingen.

Extra informatie

Erfenis: u krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat de rechtsbijstandverzekering is ingegaan. Scheiding: uw huwelijk of geregistreerde partnerschap moet minimaal drie jaar hebben geduurd. Juridische hulp bij een conflict over een erfenis valt onder de standaard module 'Consument'.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij conflicten over belastingaanslagen of over vermogensbeheer.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Alleen conflicten die ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering zijn verzekerd. DAS behandelt uw zaak alleen als er een redelijke kans is om het gewenste resultaat te behalen. Bent u het niet met DAS eens? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillenregeling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de dekking 'Werk & Inkomen' aanvraagt en een Sociale Verzekeringsuitkering ontvangt of in aanvraag heeft, dan geldt er een periode van 2 jaar waarin u nog geen gebruik mag maken van deze dekking. Voor de dekking 'Mediation' geldt dat uw huwelijk / geregistreerde partnerschap minimaal 3 jaar heeft geduurd en u heeft deze verzekering meer dan 1 jaar.

Maximum kosten en drempel

Er zit geen maximum aan de kosten die DAS maakt voor uw juridische hulp. U krijgt ook juridische hulp als uw zaak over een klein bedrag gaat.

Extra informatie

Kiest u voor een rechtshulpverlener of advocaat van buiten DAS, dan zijn de kosten beperkt tot het kostenmaximum van € 30.000. De drempel waarvoor u juridische hulp ontvangt is standaard € 0. 

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt DAS u om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. U kunt dan kiezen voor uw eigen specialist /advocaat van DAS óf voor een externe advocaat. DAS licht u hierover tijdig en duidelijk in.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms heeft u dekking in Europa en soms in de hele wereld.

Extra informatie

Dekkingsgebied per dekking en conflict: *Consument (basisdekking) - Conflict over onderwijs: Nederland - Conflict over reizen: hele wereld - Overige consumentenzaken: Europese Unie

*Wonen: Nederland *Werk & Inkomen: Europese Unie *Verkeer: heel Europa *Belastingen & Vermogensbeheer: Nederland *Mediation bij echtscheiding: Nederland

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

U verzekert zich van juridische ondersteuning door specialisten van DAS. Meld daarom altijd eerst uw zaak bij DAS. DAS gaat altijd eerst zelf voor u aan de slag. Schakel nooit zelf een advocaat in! 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekerig stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.